Gần 60 kênh nước ngoài có thể phải ngừng phát sóng

19/11/2012 07:38
Theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền, các kênh truyền hình cung cấp trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam phải được cấp phép biên tập trước ngày 15-11-2012. 

Những kênh tin tức cập nhật 24/24 như CNN sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xin cấp giấy phép

Sau thời gian này, các kênh chương trình truyền hình nước ngoài không có giấy phép biên tập sẽ phải ngừng cung cấp trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Tuy nhiên tính đến ngày 9-11, mới chỉ có 16/75 kênh được cấp giấy phép biên tập. Như vậy theo quy định, gần 60 kênh truyền hình nước ngoài còn lại phải ngừng phát sóng trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Đỗ Quý Doãn cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện, đơn vị này nhận thấy phát sinh những vấn đề khó, chưa thể thống nhất để các đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Bởi vậy, Bộ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tạm lùi thời hạn thực hiện quy định về biên tập, biên dịch các kênh chương trình truyền hình nước ngoài lại một thời gian. Hiện nay, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền như: TTXVN, Đài truyền hình Việt Nam và một số đài truyền hình trong nước vẫn đang tiếp tục tiến hành các thủ tục xin cấp phép biên tập, biên dịch.

Thu Cúc/An ninh thủ đô