Giám đốc sở Lao động Thương binh và xã hội Quảng Nam được tín nhiệm thấp nhất

06/12/2018 08:42 An Nguyên
(GDVN) - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam có 49 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ngày 5/12, tại kỳ họp thứ IX, khóa 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Quảng Nam bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Ảnh: LHA

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Theo đó, có 53/58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh này tham gia bỏ phiếu.

Hội đồng nhân dân tỉnh không lấy phiếu tín nhiệm đối với 7 trường hợp có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng (tính đến ngày khai mạc kỳ họp) và một  trường hợp đã nghỉ hưu theo chế độ.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, ông Huỳnh Tấn Triều – Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội, nhận được 6 phiếu tín nhiệm thấp. Số phiếu tín nhiệm cao là 20, phiếu tín nhiệm là 27.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được tín nhiệm cao nhất

Bà Lê Thị Thủy - Trưởng ban dân tộc tỉnh, nhận được 5 phiếu tín nhiệm thấp. Số phiếu tín nhiệm cao là 18, phiếu tín nhiệm là 30.

Ông Phan Viết Tích – Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ, nhận được 4 phiếu tín nhiệm thấp. Số phiếu tín nhiệm cao là 30, phiếu tín nhiệm 19.

Một số chức danh có số phiếu tín nhiệm thấp đợt này còn có ông Huỳnh Tấn Đức – Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (4 phiếu), ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc sở Công thương (3 phiếu) và ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo (3 phiếu).

Trong 27 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này, có 11 người không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất là ông Võ Hồng - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam với 51 phiếu tín nhiệm cạo, 2 phiếu tín nhiệm và không có phiếu  tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có 49 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Trong ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có 5 người được lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu  nhận được 48 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

4 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có kết quả như sau: ông Huỳnh Khánh Toàn có 45 phiếu tín nhiệm cao, 8 phiếu tín nhiệm;

Ông Lê Trí Thanh có 48 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm; Ông Lê Văn Thanh có 41 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Trần Đình Tùng có 42 phiếu tín nhiệm cao, 9 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

An Nguyên