Giáo viên không bị điều chuyển, gửi lời cảm ơn Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

19/02/2020 07:02 LÃ TIẾN
(GDVN) - Sau khi được cấp trên hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã thực hiện đúng quy định và một số giáo viên kiến nghị đã không bị điều chuyển.

Liên quan đến việc một số giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi kiến nghị về các tiêu chí để xét giáo viên điều chuyển sang trường khác chưa rõ ràng, minh bạch, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã có công văn số 165 ngày 14/2/2020 trả lời nhà trường.

Các giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Hải Dương) kiến nghị về các tiêu chí xét điều chuyển giáo viên (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đó, ngày 10/2/2020, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, Phòng Nội vụ về việc xác định giáo viên vượt số lượng ở cơ cấu bộ môn phải điều chuyển.

Nhà trường hỏi: Có áp dụng chế độ ưu tiên cho cán bộ, giáo viên đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 6 tháng khi thực hiện việc điều chuyển giáo viên?

Tiêu chí số 2 “có thời gian công tác trong ngành lâu hơn” quy định tại Hướng dẫn số 519 ngày 16/5/2018 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính được xét dựa trên các căn cứ nào: căn cứ vào thời gian được tuyển dụng; thời gian được đóng bảo hiểm xã hội trong ngành giáo dục; hay thời gian bắt đầu hợp đồng lao động trong ngành giáo dục?

Tại công văn trả lời Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương đã làm rõ ý kiến của nhà trường.


Trường Nguyễn Trãi dựa vào đâu để lập danh sách điều chuyển giáo viên?

Cụ thể, ngày 7/2/2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn số 128 về việc sắp xếp, điều chuyển giáo viên vượt số lượng ở cơ cấu các bộ môn.

Tại mục 2 công văn 128 quy định: việc xác định giáo viên điều chuyển áp dụng Hướng dẫn số 519 và Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

Về quy định tiêu chí “có thời gian công tác trong ngành lâu hơn”, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Trường Tiểu học Nguyễn Trãi họp Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường thống nhất tiêu chí trên cơ sở thứ tự ưu tiên như sau:

Thời gian được tuyển dụng vào ngành giáo dục; thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành giáo dục; thời gian để tính thâm niên trong ngành giáo dục.

“Nếu lấy một trong các tiêu chí để xác định thì tiêu chí đó cùng áp dụng cho các giáo viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

Trường hợp xét đến tiêu chí cuối cùng vẫn chưa xếp được thứ tự thì Chi bộ, Hội đồng sư phạm nhà trường thống nhất bổ sung các tiêu chí phụ để xét”, công văn 165 nêu rõ.

Theo một số giáo viên, căn cứ vào công văn trả lời của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, ngày 15/2/2020, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã tổ chức họp Hội đồng sư phạm để rà soát lại những giáo viên phải điều chuyển sang trường khác.

Sau khi được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã thực hiện đúng quy định, một số giáo viên kiến nghị không bị điều chuyển (Ảnh: Lã Tiến)

Cụ thể, Hội đồng sư phạm nhà trường đã thống nhất không áp dụng chế độ ưu tiên cho giáo viên mang thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng trong việc xét điều chuyển giáo viên.

Theo đó, các giáo viên bị điều chuyển gồm: cô giáo Vũ Thị N., Vũ Hương G., Lê Hà C., Phan Thị T.

4 giáo viên có kiến nghị gửi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam gồm: Phan Thị T., Vũ Thị H., Đinh Thị Như H. và Vũ Thị D đã không bị điều chuyển khi nhà trường thực hiện đúng theo công văn 165 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương.

Các giáo viên không bị điều chuyển đã trân trọng gửi lời cảm ơn tới Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đồng hành cùng các giáo viên, có tiếng nói để các cơ quan chức năng thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với giáo viên tại các nhà trường.

LÃ TIẾN