Góc ảnh: Những Khoảng khắc của người cao tuổi chỉ có ở Việt Nam (P2)

09/03/2012 13:07 Hải Sơn (sưu tầm)
(GDVN) - Mời bạn đọc tiếp tục xem những hình ảnh ghi lại khoảng khắc của những người cao tuổi chỉ có ở Việt Nam...


Hải Sơn (sưu tầm)