Hà Giang : Tuyển con em dân tộc vào lực lượng biên phòng

29/12/2011 15:31 Theo Nhân Dân
Yêu cầu trên được đưa ra tại Hội nghị quân chính năm 2011 do Bộ đội biên phòng Hà Giang tổ chức hôm qua (28-12).
Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Trung tướng Trần Hoa giao nhiệm vụ cho Bộ chỉ huy bộ đội đội biên phòng tỉnh biên giới Hà Giang phải phát hiện, chọn lọc con em đồng bào các dân tộc vào lực lượng.
Biên phòng Việt Nam (ảnh minh họa)
Yêu cầu trên được đưa ra tại Hội nghị quân chính năm 2011 do Bộ đội biên phòng Hà Giang tổ chức hôm qua (28-12).

Tại đây, ngoài việc biểu dương thành tích mà Bộ đội biên phòng Hà Giang đạt được trong năm, Tư lệnh Bộ đội biên phòng Trần Hoa đã yêu cầu bộ đội biên phòng Hà Giang cần tiếp tục triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt hơn, trong đó chú trọng việc nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Trung tướng Trần Hoa đã giao nhiệm vụ cho Bộ đội biên phòng Hà Giang phải chú trọng xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại với nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; phát hiện, chọn lọc các chiến sĩ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đủ năng lực để đào tạo nguồn cán bộ lâu dài.

Được biết, năm 2011, bộ đội biên phòng Hà Giang đã hoàn thành các nhiệm vụ bảo vệ biên giới, kịp thời giải cứu nhiều phụ nữ bị lừa bán, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới với chăm lo phát triển nâng cao đời sống cho đồng bào trên biên giới; chú trong làm tốt công tác đối ngoại biên phòng để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển với nước láng giềng.
Theo Nhân Dân