Hà Nội giảm được hơn 8.000 biên chế hưởng lương từ ngân sách

24/10/2018 06:51 Vũ Phương
(GDVN) - Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Hà Nội cho biết, giảm được 8.721 biên chế hưởng lương và dự kiến giảm 11.221 biên chế hưởng lương từ ngân sách.

Ngày 23/10, tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Sở Nội vụ đã thông tin kết quả công tác cải cách hành chính của thành phố 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. 

Ông Nguyễn Đình Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 9 tháng đầu năm có 190 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và công bố 422 danh mục thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. 

Riêng năm nay thành phố cũng giảm được 1 cơ quan hành chính và 32 đơn vị sự nghiệp. 

Cũng theo lãnh đạo Sở Nội vụ, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính thành phố tiếp tục được duy trì thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; cơ bản đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn. 

Kỷ luật kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị. 

Các cấp chính quyền của Thành phố đã xử lý kịp thời, nghiêm khắc, có tính chất răn đe đối với hành vi vi phạm kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức viên chức; được dư luận đồng tình, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. 

Ông Nguyễn Đình Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, riêng năm 2018 đã giảm được 1 cơ quan hành chính và 32 đơn vị sự nghiệp. Ảnh: Vũ Phương. 

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc Đoàn Thanh tra Thành phố đã tiến hành kiểm tra 22, cơ quan, đơn vị (4 sở; 4 quận; 2 huyện; 12 phường, xã, thị trấn) có phát hiện ra thủ tục hành chính nào còn rườm rà gây khó cho người dân và doanh nghiệp?

Ông Nguyễn Đình Hòa cho biết: "Trong quy định 61 phải thường xuyên rà soát để kiến nghị đề xuất bổ sung tránh những thủ tục rườm rà gây khó cho người dân và doanh nghiệp.

Việc rà soát được Thành phố chỉ đạo làm thường xuyên, có thủ tục hành chính nào rườm rà sẽ kiến nghị với các cơ quan thẩm quyền để ban hành bộ thủ tục hành chính rút bớt hồ sơ, giảm giấy tờ.

Giải quyết tập trung để rút ngắn thời gian thực hiện. Các cơ quan phải tự rà soát.

Nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và cả sự tương tác của người dân mới mong đạt được kết quả cải cách thủ tục hành chính".

Nhiều cơ quan báo chí cũng đặt câu hỏi với lãnh đạo Sở Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được triển khai ra sao và kết quả như thế nào trong thời gian qua?

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - ông Nguyễn Đình Hòa cho hay: "Việc này đã được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quán triệt đến từng cơ quan đơn vị. 

Trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử và được cụ thể hóa bằng đánh giá hàng tháng.

Do vậy, việc thực hiện dần đi vào nề nếp, kết quả thực hiện bộ quy tắc này từ 1/7 đến hết năm 2018. Cuối năm có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí".

Vũ Phương