Hà Nội trình Thủ tướng phương án đổi giờ làm, giờ học

08/11/2011 06:51 T.Dũng/Người lao động

UBND TP Hà Nội vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh giờ làm, giờ học trên địa bàn TP.

Theo đó, Hà Nội đề xuất Thủ tướng 3 nhóm đối tượng chủ yếu. Cụ thể, ở nhóm 1, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút; công chức, viên chức các cơ quan TP Hà Nội làm việc từ 8 giờ đến 17 giờ; học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS học từ 8 giờ đến 17 giờ, cùng với  bố trí giáo viên nhận các cháu từ 7 giờ và trả vào lúc 18 giờ...

Nhóm 2 gồm sinh viên, học viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, học sinh các trường THPT sẽ bắt đầu ca học sáng trước 7 giờ và tan học chiều sau 18 giờ. Nhóm 3 gồm các trung tâm thương mại, dịch vụ, siêu thị... thời gian mở cửa sẽ bắt đầu từ 9 giờ và đóng cửa sau 19 giờ.

T.Dũng/Người lao động