Hải quân Mỹ đang chế tạo hai loại tàu tuần duyên cải tiến

24/01/2015 09:16 Việt Dũng
(GDVN) - Tàu tuần duyên vẫn có thể hoàn thành sứ mệnh với chi phí chế tạo thấp, Mỹ tìm cách phát triển tên lửa hạm đối hạm tầm xa hơn, vận dụng tư tưởng mới.
Tàu tuần duyên USS Freedom Hải quân Mỹ

Mạng tuần san "Tin tức Quốc phòng" Mỹ ngày 19 tháng 1 đưa tin, đội tác chiến mặt nước của Hải quân Mỹ thực hiện thế tấn công - tìm kiếm phương thức mới tấn công kẻ thù, vũ khí trang bị mới của quân đội sẽ ứng dụng bộ cảm biến mới.

Đây là thông điệp chính được phát đi tại cuộc hội thảo toàn quốc tổ chức mỗi năm một lần ở Washington của Hiệp hội hải quân mặt nước. Có hơn 3.500 người trong đó có quân nhân tại ngũ đã tham gia cuộc hội thảo lần này.

Điểm khác rõ rệt so với hội thảo năm 2014 là, mô hình tàu tuần duyên được trưng bày năm nay tăng lớn. Do tháng 12 năm 2014 Lầu Năm Góc quyết định tiếp tục chế tạo phiên bản cải tiến của 2 loại tàu tuần duyên đang sản xuất, cho nên mối quan tâm đến tàu tuần duyên rất cao.

Tháng 2 năm 2014, Lầu Năm Góc quyết định giảm số lượng mua sắm tàu tuần duyên từ 55 chiếc xuống 32 chiếc, nhưng trung tướng hải quân Thomas Roden cho rằng, chương trình tàu tuần duyên vẫn có thể hoàn thành toàn bộ sứ mệnh của nó (bao gồm sứ mệnh tác chiến thủy lôi), hơn nữa có thể nâng cấp với phương thức chi phí tiết kiệm.

Tàu tuần duyên USS Freedom và USS Independence (chạy trước) của Hải quân Mỹ

Theo Thomas Roden, Hải quân Mỹ còn đang tìm cách sở hữu tên lửa hạm đối hạm có tầm xa hơn, điều này sẽ giúp cho Hải quân Mỹ giành lại ưu thế về tầm bắn.

Tầm bắn của tên lửa Harpoon sử dụng hiện nay của Hải quân Mỹ là 64 dặm Anh (1 dặm Anh khoảng 1,609 km). Tháng 9 Năm 2014, Hải quân Mỹ đã kiểm tra tên lửa do Na Uy sản xuất, tầm bắn trên 100 dặm Anh.

Thomas Roden cho biết, ông đang tìm kiếm vũ khí có khả năng sát thương lớn hơn, chẳng hạn tên lửa hạm đối hạm tầm xa hơn.

Một tướng của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, lực lượng Thủy quân lục chiến đang cải thiện tư tưởng hoạt động mới của họ, đội viễn chinh 21 sẽ ứng dụng tư tưởng mới này vào trong diễn tập quân sự quy mô lớn và các hành động thực tế.

Tư tưởng của đội viễn chinh 21 Thủy quân lục chiến là nhấn mạnh xây dựng lực lượng có thể điều chỉnh và có thể triển khai khi khủng hoảng xảy ra vài giờ.

Tàu tuần duyên USS Fort Worth LCS 3 của Hải quân Mỹ
Việt Dũng