Hải quân Mỹ xây dựng kế hoạch tăng tần suất triển khai tàu sân bay

26/04/2013 06:44 Việt Dũng
(GDVN) - Phương án triển khai mới giúp Mỹ đáp ứng nhu cầu hiện diện tuyến đầu gia tăng, theo đó 1 cụm tàu sân bay cứ 36 tháng triển khai 2 lần.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln CVN-72, Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ đang xây dựng “Kế hoạch tăng hiện diện tuyến đầu của tàu sân bay”, nhằm nâng cao tần suất triển khai tàu sân bay.

Theo bài báo, hiện nay, thời gian triển khai tàu sân bay cần 7-8 tháng. Nhưng, do nhu cầu gia tăng, thời gian triển khai tàu sân bay thường bị kéo dài đến 8 hoặc 9 tháng. Năm 2012, thời gian triển khai của tàu sân bay USS Abraham Lincoln CVN-72 dài tới 10 tháng.

Trong kế hoạch mới, tình hình này sẽ không còn tiếp tục xảy ra. Ngoài ra, khác với hiện nay cứ 32 tháng cụm chiến đấu tàu sân bay triển khai 1 lần, trong kế hoạch mới cứ 36 tháng tàu sân bay sẽ triển khai 2 lần.

Mặc dù việc sắp xếp chu kỳ triển khai mới sẽ làm cho tổng thời gian triển khai tàu sân bay ở nước ngoài dài hơn, nhưng phương thức này có thể dự đoán hơn, ổn định hơn.

Hiện nay, kế hoạch này còn đang nằm trong giai đoạn xây dựng, hơn nữa phải được Quốc hội hỗ trợ thêm kinh phí. Hải quân Mỹ hy vọng thực hiện phương án triển khai mới vào cuối năm 2014.

Việt Dũng