Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên dùng tàu dân sự tiếp tế

01/11/2014 11:04 Đông Bình
(GDVN) - Hạm đội Đông Hải vừa lần đầu tiên tổ chức tiếp tế bằng tàu dân sự trên biển Hoa Đông, tiếp tế cả chiều ngang và chiều dọc - một động thái quân sự mới.
Ngày 25 tháng 10 năm 2014, tàu hộ vệ tên lửa Phủ Điền, Hạm đội Đông Hải nhận tiếp tế nhiên liệu từ tàu chở dầu dân sự Hoa Xuyên trên biển Hoa Đông (nguồn Tin tức bình luận Trung Quốc - Hồng Kông)

Trang mạng "Tin tức bình luận Trung Quốc" Hồng Kông ngày 1 tháng 11 đưa tin, trên Biển hoa Đông ngày 25 tháng 10 năm 2014, đội tàu chi viện địa phương đã tiến hành tiếp tế dầu thành công cho tàu chiến tác chiến của Hải quân Trung Quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên tàu chở dầu địa phương tiến hành tiếp tế nhiên liệu (dầu) thành công cho tàu chiến tác chiến Hải quân Trung Quốc khi di chuyển chiều ngang trên biển.

Theo bài báo, vào 10 giờ sáng (giờ địa phương) cùng ngày, tàu hộ vệ tên lửa Phủ Điền của Hạm đội Đông Hải và tàu chở dầu Hoa Xuyên hiệp đồng với nhau, 2 tàu hợp thành một đội tàu độc lập, tàu cảnh giới đến vị trí cảnh giới.

Biên đội tày này chạy với tốc độ ổn định, sở chỉ huy trên biển tuyên bố biên đội triển khai tiếp tế, tàu hộ vệ tên lửa Phủ Điền lập tức chiếm vị trí tiếp tế theo dọc mạn phải đuôi tàu chở dầu Hoa Xuyên.

Trạm tiếp tế đuôi tàu Hoa Xuyên thả ống phao mềm tới tàu hộ vệ Phủ Điền, binh sĩ tàu Phủ Điền nhanh chóng vớt phao mềm tiến hành kết nối, hoàn thành thuận lợi việc tiếp tế theo chiều dọc.

Ngày 25 tháng 10 năm 2014, tàu hộ vệ tên lửa Phủ Điền, Hạm đội Đông Hải nhận tiếp tế nhiên liệu từ tàu chở dầu dân sự Hoa Xuyên trên biển Hoa Đông (nguồn Tin tức bình luận Trung Quốc - Hồng Kông)

Đến 11 giờ, tàu hộ vệ tên lửa Phủ Điền cơ động chiếm vị trí tiếp tế chiều ngang mạn trái tàu chở dầu Hoa Xuyên, hình thành biên đội tiếp tế theo chiều ngang. Tàu Hoa Xuyên tiếp tế hàng chất lỏng cho tàu Phủ Điền bằng cách phóng dây dẫn, truyền dây thừng/cáp, dãn ống dầu.

Tàu hộ vệ tên lửa Phủ Điền nhanh chóng hoàn thành kết nối, trong chốc lát, dầu được chuyển qua đường ống rót vào "bụng to" của tàu chiến. Một đội tàu chi viện tiến hành vận chuyển, tiếp tế dầu trên biển thành công cho tàu chiến tác chiến Hải quân Trung Quốc - cuộc diễn tập kết thúc.

Theo bài báo, tàu chở dầu Hoa Xuyên đã tiếp tế vài chục tấn dầu cho tàu Phủ Điền. Hoạt động tiếp tế này thành công đánh dấu khả năng chi viện điều động chiến lược trên biển liên hợp quân sự-dân sự của Trung Quốc đã được nâng cao rất lớn.

Tàu dân sự tham gia cuộc diễn tập lần này, thực ra là đã quán triệt yêu cầu quốc phòng, sau khi chế tạo và cải tạo, nó đã lần đầu tiên đưa vào sử dụng thực tế. Cuộc diễn tập đã đánh giá tổng hợp kết quả xây dựng các chương trình quán triệt yêu cầu quốc phòng của tàu dân sự, đã kiểm nghiệm thực tế tính hiệu quả và khả năng sử dụng của tàu dân sự trong chi viện, bảo đảm tác chiến trên biển.

Ngày 25 tháng 10 năm 2014, tàu hộ vệ tên lửa Phủ Điền, Hạm đội Đông Hải nhận tiếp tế nhiên liệu từ tàu chở dầu dân sự Hoa Xuyên trên biển Hoa Đông (nguồn Tin tức bình luận Trung Quốc - Hồng Kông)
Đông Bình