Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ

18/09/2012 19:59 Quân Cơ (Lockheed Martin)
(GDVN) - Hệ thống lái mô phỏng chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến nhất của Mỹ - F-35 (F-35 Simulator) xuất hiện lần đầu tiên vào đầu năm2012. Đây là thiết bị chuyên dụng do Lockheed Martin nghiên cứu và chế tạo dùng để huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Hoa Kỳ. Xét về lĩnh vực giải trí công nghệ cao, đây là hệ thống game mô phỏng cao cấp mà không phải ai cũng có điều kiện và cơ hội được trải nghiệm.
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Hệ thống lái mô phỏng chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ
Quân Cơ (Lockheed Martin)