Hết hạn xử lý, lao động phổ thông TQ vẫn đầy công trường!

22/08/2011 07:56 Theo Gia Bách/Thanh niên
Ngày 19.8 là thời hạn để xử lý lao động Trung Quốc (LĐ TQ) không phép ở dự án Khí - điện - đạm Cà Mau. Thế nhưng...

Ngày 19.8 là thời hạn để xử lý lao động Trung Quốc (LĐ TQ) không phép ở dự án Khí - điện - đạm Cà Mau. Thế nhưng, hôm qua ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy trên công trường này vẫn còn rất nhiều LĐ TQ làm việc tay chân...

Theo Gia Bách/Thanh niên