Hiện đại hóa đội tàu đánh cá xa bờ góp phần bảo vệ chủ quyền

30/08/2011 17:01 Theo TTXVN
Trong đó trọng tâm là khối tàu cá hoạt động ở các vùng biển xa, các tàu cá làm các nghề có giá trị kinh tế cao.

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo “Hiện đại hóa tàu cá” bàn giải pháp phát triển các đội tàu đánh cá xa bờ, đảm bảo cho nghề khai thác hải sản hoạt động an toàn và đạt hiệu quả cao trên các vùng biển.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám khẳng định, Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 sẽ chuyển nghề cá nhân dân thành nghề cá hiện đại, bền vững. Do vậy, việc phát triển các tàu cá hiện đại là điều tất yếu.

Lãnh đạo Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho biết, nguyên tắc phát triển tàu cá hiện đại là ưu tiên hiện đại hóa tàu cá xa bờ, trong đó trọng tâm là khối tàu cá hoạt động ở các vùng biển xa, các tàu cá làm các nghề có giá trị kinh tế cao, các tàu cá tham gia vào việc bảo vệ chủ quyền trên biển. Phát triển đội tàu cá hiện đại được tiến hành song song giữa việc cải tạo, nâng cấp các tàu hiện có và đóng mới các tàu hiện đại.

Phát triển đội tàu cá hiện đại cần được thực hiện theo hướng tiến tới xây dựng các nghiệp đoàn đánh cá hoạt động theo hình thức công nghiệp; các cơ chế chính sách quản lý, bảo hộ hoạt động của ngư dân trên biển cũng như xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ cho tàu cá.

Để việc đóng tàu hiện đại đảm bảo tính khả thi, ông Đặng Quang Huy, Trưởng phòng Quản lý tàu cá (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) cho rằng, ngành thủy sản cần tiến hành đồng bộ các giải pháp như: nghiên cứu và công bố áp dụng các tiêu chuẩn đóng tàu, kỹ thuật về trang thiết bị, kỹ thuật quản lý vận hành, định mức về an toàn lao động trên tàu cá; phát triển nguồn nhân lực có thể quản lý, vận hành được tàu cá hiện đại.

Bên cạnh đó, việc phát triển tàu cá hiện đại được thực hiện theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Nguồn vốn của Nhà nước sẽ tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá: cảng cá, trạm thông tin, phương tiện cứu hộ, cứu nạn…; hình thành các dịch vụ về thông tin ngư trường, nguồn lợi; phát triển nguồn nhân lực; thiết kế và đóng tàu mẫu cũng như cho ngư dân vay vốn đóng tàu, nâng cấp các cơ sở đóng tàu, sản xuất các trang thiết bị trên tàu.
Theo TTXVN