Hiệu trưởng bị đình chỉ phản bác kết luận kiểm tra của huyện An Dương

10/10/2017 09:41 Lại Cường
(GDVN) - Phản bác lại kết luận kiểm tra của huyện, bà Lê Thị Thu Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương đã tung bằng chứng phản pháo

Như tin Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, Ủy ban nhân dân huyện An Dương (Hải Phòng) đã công bố văn bản số 564/TB- UBND về kết luận kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018; việc quản lý, sử dụng viên chức hợp đồng lao động tại trường Tiểu học Đặng Cương.

Trong bản kết luận của Ủy ban nhân dân huyện An Dương nhiều sai phạm của trường Tiểu học Đặng Cương được liệt kê.

Trong đó, có việc triển khai vận động các khoản ủng hộ cơ sở vật chất khối lớp 1 đã thu tiền và triển khai mua sắm, lắp đặt khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Bà Lê Thị Thu Thủy không đồng ý với các kết luận của đoàn thanh tra Ủy ban nhân dân huyện An Dương (Ảnh: TP)

Các kế hoạch thu, chi đầu năm học chưa niêm yết công khai theo quy định. Việc triển khai thông báo, thu tiền may đồng phục học sinh chưa đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1 tổ chức vận động cha mẹ học sinh lắp đặt điều hòa, vi phạm quy định tại Thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 783 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Việc xây dựng, vận động, thu, chi quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa đúng quy định…

Đoàn thanh tra của huyện An Dương cũng cho rằng một số quỹ vận động xã hội hóa cơ sở vật chất trong Trường Tiểu học Đặng Cương không đúng quy định.

Không đồng ý với những kết luận của đoàn kiểm tra, ngày 8/10, bà Lê Thị Thu Thủy đã gửi cho Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam một số giải trình của bà về các khoản thu mà Ủy ban nhân dân huyện An Dương cho là sai phạm.

Theo đó giải trình của bà Thủy, trong hè (năm học 2016 - 2017), 178/189 phụ huynh học sinh có con em vào lớp 1 đã tài trợ (thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp) số tiền là 228.345.000 đồng để mua sắm trang thiết bị đồ dùng học tập lớp học phục vụ cho học sinh lớp 1 năm học 2017 – 2018.

Hiệu trưởng bị đình chỉ ở trường Đặng Cương sẽ kiện chính quyền

Tính trung bình là 1.282.837 đồng/ người. Thực tế có 01 phụ huynh tài trợ 450.000 đồng ; 01 phụ huynh tài trợ 1.400.000 đồng ; Có 07 phụ huynh không tài trợ;

Đa số phụ huynh có hộ khẩu Đặng Cương tài trợ ở mức 1.300.000 đồng ; phụ huynh không có hộ khẩu Đặng Cương tài trợ 1.500.000 đồng.

Theo bà Thủy, việc nhà trường nhận số tiền tài trợ này từ cha mẹ học sinh là đúng quy định tại khoản 1, công văn số 6890-BGDĐT-KHTC đã ban hành từ ngày 18/10/2010 và vẫn có hiệu lực thi hành cho tới thời điểm hiện tại.

Như vậy đây được coi là nguồn thu hợp pháp của nhà trường, bà Thủy khẳng định.

Bà Thủy cũng cho biết, nguồn thu này đã được ghi chép đầy đủ (ghi phiếu thu 02 niên, bên nhận tài trợ - nhà trường giữ 01 niên, bên tài trợ - cha mẹ học sinh giữ 01 niên; Có bản tổng hợp thu Ban tuyển sinh tổng hợp, đã báo cáo sơ bộ của Ban tuyển sinh.

Việc ghi chép qua sổ sách kế toán đã không được bà Nguyễn Thị Ly, kế toán của nhà trường ghi chép đầy đủ do bà Thủy đã không chỉ đạo được.

Trước đó bà Ly xin nghỉ làm từ 19/6/2017 đến 10/7/2017 để đi chữa bệnh sưng hàm.

Dù hiệu trưởng không cho phép và yêu cầu ngày 03/7/2017 nhà trường tiếp tục thông báo đề nghị bà Ly thực hiện nhiệm vụ. Song bà Ly không làm.

Theo bà Thủy, đây được coi là lý do bất khả kháng như vậy nên ngày 21/6/2017 nhà trường phải mở và nộp số tiền cha mẹ học sinh tài trợ vào ngân hàng tài khoản số 02001018015822  tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải.

Việc mở tài khoản này bà Thủy cho rằng nhà trường mở là đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 2 năm 2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nói về việc nhà trường giới thiệu chức danh kế toán trưởng mới, bà Thủy cho biết, theo Điều 7 của Nghị định Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, thì nhà trường được phép sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức, người lao động; thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ.

Việc nhà trường mở tài khoản tại Ngân hàng Hàng Hải và giới thiệu chức danh Kế toán trưởng là Đoàn Thị Ngân, giáo viên dạy hợp đồng và có văn bằng 2 kế toán hệ chính quy là đúng theo Quy định của pháp luật.

Thông báo số 564/TB- UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Dương không được bà Lê Thị Thuy Thủy chấp nhận (Ảnh: LC)

Việc nhà trường gửi khoảng 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng) và tài khoản của nhà trường đã mở tại Ngân hàng Hàng Hải là đúng theo quy định tại Điều 3, thông tư 29/2012. Số tiền này được kế toán Đoàn Thị Ngân theo dõi, kiểm soát chi.

Theo giải trình của bà Thủy, số tiền này là tiền cha mẹ học sinh tài trợ để mua sắm trang thiết bị để phục vụ lớp 1, việc này nhà trường đã thực hiện theo đúng quy định tại điều 6, thông tư 29/2012.

Các khoản xã hội hóa đã được nhà trường làm đúng trách nhiệm, trong đó có Hướng dẫn và giúp cha mẹ học sinh sử dụng khoản tài trợ đáp ứng đúng nhu cầu và phù hợp với kế hoạch phát triển của nhà trường

Các khoản thu chi nhà trường đã thực hiện cũng được bà Thủy chuyển tới Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam. Cụ thể được liệt kê như:

Đã chuyển tiền cha mẹ học sinh tài trợ chia đều cho 05 lớp, mỗi lớp 40.000.000 đồng.

Việc chi qua séc trả lại cho các nhà tài trợ, hướng dẫn Ban cha mẹ học sinh sử dụng khoản tài trợ mua bàn ghế, tủ bảng.... của cửa hàng Oanh Sơn là 159.800.000 đồng,

Mua 04 máy chiếu của công ty máy tính Hoàng Ngân 60.000.000 đồng.

Tạm ứng tiền lắp bình nước lọc các phòng học lớp 1 cho công ty Thiên Dương là 25.350.000 đồng.

Tổng số tiền chi mua mới đồ dùng, trang thiết bị lớp học, lớp 1 mới là 245.216.000 đồng.

Bà Thủy cho biết, tính đến thời điểm dư luận và báo chí phản ánh ngày 08/9/2017, số tiền các nhà tài trợ tài trợ mua mới các trang thiết bị, đồ dùng lớp 1 còn thiếu là 16.871.000 đồng (Mười sáu triệu tám trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).

Số tiền này cũng như một số khoản chi phục vụ trong hè còn nợ lại, dự kiến sẽ quyết toán trước 20/9/2017. Số tiền này dự kiến sẽ được báo cáo hội cha mẹ học sinh để xin tài trợ từ các nguồn khác trong và ngoài địa phương.

Phụ huynh nhiều trường ở An Dương kêu cứu vì tiền trường đầu năm

Nói về việc chưa kịp nghiệm thu, bà Thủy cho rằng, sở dĩ việc nghiệm thu chưa được thực hiện kịp thời do kế toán trước đó của nhà trường không chấp hành sự phân công của thủ trưởng.

Về vấn đề này, nhà trường đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện An Dương xem xét giải quyết vấn đề kế toán từ tháng 4/2017 nhưng huyện chưa trả lời.

Trong diễn biến mới nhất, sau khi nhận được kết luận kiểm tra, bà Thủy cũng cho biết bà đang làm việc với luật sư của mình để khởi kiện kết luận của đoàn thanh tra của Ủy ban nhân dân huyện An Dương và các cá nhân có liên quan.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Lại Cường