Hiệu trưởng Trường An Lạc 2 chi trả lương giáo viên không đàng hoàng

02/11/2018 07:08 Hưng Long
(GDVN) - Hiệu trưởng Trường An Lạc 2 "găm" lương cho người lao động khiến tập thể giáo viên bức xúc.

Đầu năm 2017, tập thể giáo viên của Trường Tiểu học An Lạc 2 (quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) phản ánh về tiền hỗ trợ thêm cho giáo viên dạy bán trú từ nguồn thu sự nghiệp không được chi trả.

Ông Chung Văn Thanh - Hiệu trưởng nhà trường còn bao biện rằng, đây là tạm thu nên chưa thể hỗ trợ cho các giáo viên tham gia công tác bán trú, hẹn đến sau ngày 02/12/2017 sẽ tính lại.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 20/10/2017, Ủy ban nhân dân quận ban hành thông báo về khung mức thu đối với các khoản thỏa thuận năm học 2017 – 2018.

Do đó, trước ngày 20/10/2017, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lạc 2 giải thích tạm thu là đúng quy định.

Trường Tiểu học An Lạc 2. (Ảnh: H.L)

Ngày 08/10/2017, Trường Tiểu học An Lạc 2 ban hành quyết định về sửa đổi bổ sung một số điều của “Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017”, sau đó trường thực hiện các mức chi đợt 1 theo đúng quy chế này.

Qua kiểm tra, trường đã tổ chức 2 cuộc họp. Trong đó, 1 cuộc họp đối với toàn thể giáo viên dạy bán trú. 

Trường không công khai mức chi hỗ trợ bộ phận quản lý (Ban giám hiệu và văn phòng) cho giáo viên biết chi thống nhất mức chi cho giáo viên tham gia giảng dạy, 1 cuộc họp đối với bộ phận quản lý chi công khai và thống nhất mức chi cho bộ phận quản lý.

Cơ sở để ban hành quyết định quy chế này chưa đúng nguyên tắc quy định theo thông tư của Bộ Tài chính.

Như vậy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lạc 2 thực hiện việc công khai chưa đảm bảo đầy đủ các thành phần theo quy định.

Các giáo viên còn phản ánh việc chi cho quản lý và văn phòng được trích 15% trong khi giáo viên được trích 65% nhưng tính số tiền thực lãnh hàng tháng thì quản lý và văn phòng cao hơn giáo viên.

Thành tích nào của giáo viên dùng để nâng lương trước niên hạn? 

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, chưa có quy định về mức chi cụ thể (tỷ lệ % cho từng cá nhân tham gia) cho cán bộ giáo viên nhân viên tham gia công tác giảng dạy các khoản thu theo thỏa thuận tại trường.

Để thực hiện việc chi trả sẽ căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ do đơn vị xây dựng.

Qua kiểm tra, phản ánh này của các giáo viên là có cơ sở. Tuy nhiên, việc thực hiện chi theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 (đã được toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trường thông qua).

Tập thể giáo viên còn phản ánh Hiệu trưởng giam giữ lương bán trú của giáo viên từ tháng 12/2017 kéo dài đến tháng 3/2018… và cho tạm ứng lương bán trú với số tiền 5.000.000 đồng/giáo viên.

Để thực hiện chi cho cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác bán trú năm 2018 được thì mức chi phải thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

Đến ngày 21/4/2018, Trường Tiểu học An Lạc 2 mới thống nhất và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018. Do đó, dẫn đến việc kéo dài thời gian chi trả lương bán trú cho giáo viên.

Tổ công tác xác định nội dung phản ánh của các giáo viên là có cơ sở. Nguyên nhân do Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn chưa phối hợp tốt để xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ kịp thời.

Các giáo viên còn thắc mắc đến tiền ngân sách cho các hoạt động của nhà trường không được công khai. Thực tế, đến quý IV/2017, trường công khai chưa đúng thời gian theo quy định.

Ngày 31/10, nguồn tin từ Trường Tiểu học An Lạc 2, ông Chung Văn Thanh – Hiệu trưởng nhà trường đã làm thủ tục bàn giao con dấu tại cho văn thư.

Nội dung của Thông báo viết:

Thông báo trả lại con dấu của Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lạc 2. (Ảnh: H.L)

“Hôm Thứ hai, ngày 29/10/2018, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lạc 2 bàn giao lại con dấu của Trường Tiểu học An Lạc 2, con dấu Công đoàn trường cho cô Lý Hồng Nhung để tiện việc giao dịch trong công tác của nhà trường trong khi chờ văn thư mới. Kính chuyển thông báo này đến các bộ phận và các thầy cô giáo”.

Thầy Chung Văn Thanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lạc 2 đã ký tên, đóng dấu vào Thông báo này có các thầy cô xem và ký tên xác nhận.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 27/9/2018, văn thư của nhà trường chuyển công tác. Thầy Thanh đã giữ con dấu mà tập thể của nhà trường không biết.

Đến ngày 24/10, tại cuộc họp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân diễn ra về việc công bố các quyết định, báo cáo về sai phạm của nhà trường thì phát hiện ra thầy Chung Văn Thanh đang giữ con dấu.

(Còn tiếp)

Hưng Long