Hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc sinh thời (P4)

19/12/2011 12:16 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên ngày 19/12 đưa tin cho biết, Chủ tịch nước CHXHCN Triều Tiên Kim Jong Il đã qua đời ở tuổi 69. Dưới đây là một số hình ảnh tư liệu của ông Kim Jong Il lúc sinh thời:
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn nhỏ
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il khi đang ở tuổi thanh niên
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il lúc còn sống
Lê Mai (tổng hợp)