Hình ảnh 'độc' về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P18)

17/03/2012 14:00 Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Mời bạn đọc xem những hình ảnh ngộ nghĩnh đến từng xăng-ti-mét của về trẻ em miền núi...
Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)