Hình ảnh hiếm về triều đình phong kiến Việt Nam dưới triều Nguyễn (P2)

18/06/2012 07:01 Vũ Vũ (Nguồn. Nguyentl)
(GDVN) - Hình ảnh về các quan lại, binh lính, chức dịch… thời đại phong kiến dưới triều đại phong kiến qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia người Pháp khi họ đến Đông Dương trong đó có Việt Nam.
Quan Tổng đốc Hà Nội dưới triều Nguyễn.
Quan Tổng đốc Hà Nội năm 1885.
Một vị quan và vợ. Ðứng đầu các tỉnh là có quan Tổng Ðốc, sau đó là tới quan Tri Phủ, Tri Huyện và Tri Châu, các quan nầy lo việc hành pháp (áp dụng luật lệ và lo vấn đề an ninh cho dân chúng).
Một vị quan dưới triều Nguyễn.
Cửu Đỉnh (9 đỉnh) đặt tại sân Thế Miếu trong Hoàng Thành. Chín đỉnh này được đúc từ cuối năm 1835 đến đầu năm 1837 thì hoàn thành.
Cư dinh của Hội trưởng Tôn Nhân phủ (hội đồng Hoàng tộc)
Các vị quan triều Nguyễn.
Một vị quan lớn thuộc hàng Nhất phẩm của triều Nguyễn.
Các vị quan triều Nguyễn.
Một vị quan Tri châu trong lễ phục vua ban.
Các quan thái giám cung phục trong triều đình nhà Nguyễn..
Một người hầu của vua.
Người gác chuông trên lầu Ngọ Môn.

Cổng vào Kinh thàn Huế.


Cổng vào Kinh thàn Huế.
Cửu vị thần công với 9 khẩu thần công được các nghệ nhân Huế đúc năm Gia Long thứ hai (1803). Chín khẩu thần công được đánh giá là một trong những tác phẩm nghệ thuật bằng đồng có giá trị cao. Cửu vị thần công xưa được đặt dưới chân Hoàng Thành, trước cửa Ngọ Môn – kinh thành Huế. Đến đời vua Khải Định, chúng được dời ra tại vị trí như ngày nay.
Ban lễ nhạc của triều đình.
Vũ Vũ (Nguồn. Nguyentl)