Hình ảnh lực lượng quân đội Hoàng gia Anh đang tác chiến ở Afghanistan

18/09/2011 11:38 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Quân đội Hoàng gia Anh hiện đã và đang trang triển khai nhiều đơn vị tác chiến đến từ hải, lục, không quân để hỗ trợ cùng lực lượng NATO trên mặt trận chống phiến quân Taliban ở Afghanistan.
Quân đội Hoàng gia Anh hiện đã và đang trang triển khai nhiều đơn vị tác chiến đến từ hải, lục, không quân để hỗ trợ cùng lực lượng NATO trên mặt trận chống phiến quân Taliban ở Afghanistan.
Quân đội Hoàng gia Anh hiện đã và đang trang triển khai nhiều đơn vị tác chiến đến từ hải, lục, không quân để hỗ trợ cùng lực lượng NATO trên mặt trận chống phiến quân Taliban ở Afghanistan.
Quân đội Hoàng gia Anh hiện đã và đang trang triển khai nhiều đơn vị tác chiến đến từ hải, lục, không quân để hỗ trợ cùng lực lượng NATO trên mặt trận chống phiến quân Taliban ở Afghanistan.
Quân đội Hoàng gia Anh hiện đã và đang trang triển khai nhiều đơn vị tác chiến đến từ hải, lục, không quân để hỗ trợ cùng lực lượng NATO trên mặt trận chống phiến quân Taliban ở Afghanistan.
Quân đội Hoàng gia Anh hiện đã và đang trang triển khai nhiều đơn vị tác chiến đến từ hải, lục, không quân để hỗ trợ cùng lực lượng NATO trên mặt trận chống phiến quân Taliban ở Afghanistan.
Quân đội Hoàng gia Anh hiện đã và đang trang triển khai nhiều đơn vị tác chiến đến từ hải, lục, không quân để hỗ trợ cùng lực lượng NATO trên mặt trận chống phiến quân Taliban ở Afghanistan.
Lính đặc công Hải quân Hoàng gia Anh được bổ sung cho đội hình chiến đấu thuộc trung đoàn pháo hoả lực đặc công số 29 đang tác chiến ở Nahr-e Saraj district, tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Lính đặc công Hải quân Hoàng gia Anh được bổ sung cho đội hình chiến đấu thuộc trung đoàn pháo hoả lực đặc công số 29 đang tác chiến ở Nahr-e Saraj district, tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Lính đặc công Hải quân Hoàng gia Anh được bổ sung cho đội hình chiến đấu thuộc trung đoàn pháo hoả lực đặc công số 29 đang tác chiến ở Nahr-e Saraj district, tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Lính đặc công Hải quân Hoàng gia Anh được bổ sung cho đội hình chiến đấu thuộc trung đoàn pháo hoả lực đặc công số 29 đang tác chiến ở Nahr-e Saraj district, tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Lính đặc công Hải quân Hoàng gia Anh được bổ sung cho đội hình chiến đấu thuộc trung đoàn pháo hoả lực đặc công số 29 đang tác chiến ở Nahr-e Saraj district, tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Lính đặc công Hải quân Hoàng gia Anh được bổ sung cho đội hình chiến đấu thuộc trung đoàn pháo hoả lực đặc công số 29 đang tác chiến ở Nahr-e Saraj district, tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Lính đặc công Hải quân Hoàng gia Anh được bổ sung cho đội hình chiến đấu thuộc trung đoàn pháo hoả lực đặc công số 29 đang tác chiến ở Nahr-e Saraj district, tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Lính đặc công Hải quân Hoàng gia Anh được bổ sung cho đội hình chiến đấu thuộc trung đoàn pháo hoả lực đặc công số 29 đang tác chiến ở Nahr-e Saraj district, tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Lính đặc công Hải quân Hoàng gia Anh được bổ sung cho đội hình chiến đấu thuộc trung đoàn pháo hoả lực đặc công số 29 đang tác chiến ở Nahr-e Saraj district, tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Lính đặc công Hải quân Hoàng gia Anh được bổ sung cho đội hình chiến đấu thuộc trung đoàn pháo hoả lực đặc công số 29 đang tác chiến ở Nahr-e Saraj district, tỉnh Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Một chiếc trực thăng CH-47 Chinook của Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị hạ cánh tại một căn cứ của lực lượng tuần tra ở Nahr-e Saraj, Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Một chiếc trực thăng CH-47 Chinook của Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị hạ cánh tại một căn cứ của lực lượng tuần tra ở Nahr-e Saraj, Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Một chiếc trực thăng CH-47 Chinook của Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị hạ cánh tại một căn cứ của lực lượng tuần tra ở Nahr-e Saraj, Helmand, Afghanistan (ảnh chụp ngày 13/9/2011).
Lê Dũng (theo Mil)