Hình ảnh quân đội Việt Nam ở Campuchia năm 1979

13/09/2011 15:37 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Những hình ảnh tư liệu về lực lượng quân đội của Việt Nam tại Campuchia năm 79 khi tiến hành các chiến dịch quân sự giúp đỡ người dân sở tại thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ tàn bạo.
Lê Dũng (theo Mil)