Hình ảnh sống động từ cuộc tập trận trực thăng hỗn hợp Green Blade 2012

02/10/2012 14:41 Quân Cơ (nguồn: eda.europa.eu, BAF)
(GDVN) - Tập trận trực thăng Green Blade năm 2012 là cuộc diễn tập hỗn hợp đa quốc gia do Bộ Quốc phòng Bỉ tổ chức. Sự kiện này diễn ra trong các ngày từ 18/9, kéo dài cho đến tận ngày 5/10/2012. Đây là cuộc tập trận được bảo lãnh bởi chương trình huấn luyện trực thăng EDA. Địa điểm diễn ra các hoạt động diễn tập là phi trường Kleine-Brogel - căn cứ chính của Phi đội máy bay chiến đấu chiến thuật số 10 của Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Hình ảnh trong cuộc tập trận Green Blade năm 2012 đang diễn ra tại Bỉ.
Quân Cơ (nguồn: eda.europa.eu, BAF)