Trang Phim tài liệu chiến tranh của Mỹ ngày 16/9/2014 đã đăng tải một đoạn video tổng hợp chiếu cảnh các máy bay trực thăng vũ trang hạng nặng của quân đội Mỹ khi thực hiện các chiến dịch tác chiến ở Iraq, Afghanistan.

Bình Nguyên