Hoa Kỳ đánh giá sai nỗ lực chống buôn người của Việt Nam

30/07/2015 11:06 Ngọc Quang
(GDVN) - Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan phía Hoa Kỳ có đánh giá chưa đúng mức về các hoạt động tại Việt Nam.

Vào ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo thường niên về tình trạng buôn người trên thế giới, xếp theo ba bậc theo thứ tự từ cao tới thấp 1-2-3. Theo bảng xếp hạng, Việt Nam vẫn xếp hạng 2 (hạng theo dõi), mặc dù thời gian qua Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực và đạt hiệu quả tốt trong công tác phòng, chống buôn người.

Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan phía Hoa Kỳ có đánh giá chưa đúng mức về các hoạt động tại Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hằng - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. ảnh: Lê Anh Dũng.

Ngày 29/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2015 về tình hình buôn bán người trên thế giới, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - bà Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2015 về tình hình buôn bán người trên thế giới đã có những nhận xét không khách quan, không phản ánh những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn bán người trong thời gian vừa qua.

Tôi xin khẳng định Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm và đã có những biện pháp, chế tài cụ thể kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn nạn buôn bán người, đã thông qua Luật Phòng chống mua bán người và Chương trình hành động quốc gia phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011-2015. Những nỗ lực này của Việt Nam được nhiều nước và các tổ chức, trong đó có cả Hoa Kỳ thừa nhận”.

Ngọc Quang