Hoàng hôn vàng màu nhớ, hoa điệp níu bồi hồi

01/07/2012 08:13 Thu Hiền - Tạ Lê Hùng/ Bee.net.vn
Hà Nội phượng đã hết hồng, bằng lăng tím đã phôi pha, bây giờ, chỉ còn điệp vàng ngút chiều hạ. 

Bước dưới hàng điệp vàng, thấy lòng mình trong sáng hơn. Lòng lại bồi hồi lần về với tuổi thơ, thuở nhặt hoa vàng dưới gốc kết vòng đội đầu. Hoàng hôn vàng màu nhớ, điệp ạ!
Góc lãng mạn.
Hoa vàng mấy độ.
Những cánh hoa cô đơn trên một bàn bán trà đá trưa vắng.
Một ngõ vắng xôn xao.

Thu Hiền - Tạ Lê Hùng/ Bee.net.vn