Hơn 3.500 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được chi trả tiền hỗ trợ

02/10/2021 15:03 Thu Giang
GDVN- Tính đến 18h30’ ngày 01/10/2021, kết quả triển khai Nghị quyết số 116 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã có 3.570 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ.

Bản tin kết quả triển khai Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo số liệu thống kê tại 20/63 tỉnh, thành phố trong ngày đầu thực hiện, tính đến 18h30’ ngày 01/10/2021, kết quả triển khai Nghị quyết số 116 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đã có 3.570 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10,3 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng, tỉnh Quảng Nam đã được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với số tiền giảm đóng là 3,6 tỷ đồng ngay trong ngày đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 116 của Chính phủ. Công ty này hiện có 6.631 người lao động. (Nguồn ảnh: Thanh Dũng - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam)

Thứ hai, đã có 137.826 người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng (từ 01/10/21 đến 30/9/22) cho khoảng 4.435.184 người lao động với tổng số tiền gần 3.470 tỷ đồng.

Ghi nhận ngay trong ngày đầu tiên triển khai thực hiện gói hỗ trợ tại một số tỉnh, thành phố cho thấy, người lao động, người sử dụng lao động trên cả nước đều vui mừng và đánh giá cao gói hỗ trợ đầy tính nhân văn, chia sẻ, kịp thời lần này của Quốc hội và Chính phủ.

Những người lao động đầu tiên được chi trả tiền hỗ trợ từ nguồn kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. (Nguồn ảnh: Thanh Dũng - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam)

Gói hỗ trợ này cũng tiếp tục khẳng định, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được quản lý và sử dụng đảm bảo an toàn hiệu quả, minh bạch.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch gây nên, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động và người sử dụng lao động, góp phần hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, giúp người sử dụng lao động có thêm chi phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh và chuỗi cung ứng lao động, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Thu Giang