“Hot Girl” của quân đội Trung Quốc

08/02/2012 16:22 Giaoduc.net.vn
(GDVN) - Những hình ảnh về nữ quân nhân Wang Rui Han được chọn từ một cuộc thi ảnh thời gian gần đây.
Giaoduc.net.vn