Huyện Sóc Sơn xem xét kỷ luật Đảng đối với hiệu trưởng trường Liên Cơ

10/01/2018 07:08 TRỰC NGÔN
(GDVN) - Ngoài việc bị cách chức, Hiệu trưởng trường mầm non Liên Cơ cùng nhân viên còn bị xem xét kỷ luật về mặt Đảng do mắc nhiều sai phạm.

Lập hóa đơn, chứng từ khống

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân,  Hiệu trưởng trường mầm non Liên Cơ (Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn - Hà Nội) bị tố cáo đã vi phạm trong công tác quản lý, thiếu minh bạch trong các khoản thu chi, lạm dụng chức vụ quyền hạn để tư lợi cá nhân, biến của công thành của riêng. 

Các vấn đề tố cáo trên, nhiều giáo viên bày tỏ quan điểm rằng bà Xuân không chỉ bị cách chức, xem xét kỷ luật về mặt Đảng mà còn bị giáo viên đề nghị xử lý hình sự

Trước những phản ánh trên, ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội đã tiến hành thanh tra, xác minh.

Theo kết quả báo cáo thanh tra, xác minh của Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đối với Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Cơ như sau: 

Trong năm học 2016 – 2017, trong khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt , bà Nguyễn Thị Thanh Xuân  đã triển khai, vận động, thực hiện thu tiền xã hội hóa giáo dục và tiến hành mua sắm tài sản trang bị cho các lớp học.

Kết quả báo cáo thanh tra, xác minh của Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đối với Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Cơ. Ảnh: Minh Chí

Các kết quả thực hiện không niêm yết công khai, không báo cáo quyết toán, tài sản, thiết bị mua sắm từ nguồn thu xã hội hóa giáo dục thực hiện trong năm 2016 không được thể hiện trong sổ theo dõi tài sản là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 2, Điều 11, Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 02/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Việc trích lập kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thực hiện theo kiến nghị trong cuộc họp giữa các trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, và nguồn tài trợ hợp pháp khác mà được trích từ nguồn thu quỹ lớp.

Kết quả thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh không báo cáo công khai tại các cuộc họp.

Việc trích lập, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường mầm non Liên Cơ là chưa đúng theo quy định tại khoản 1, điều 10, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Hiệu trưởng nhận kỷ luật cách chức, giáo viên đề nghị xử lý hình sự

Việc thu, chi kinh phí tổ chức cho giáo viên đi nghỉ mát tại Sa Pa, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cho rằng không liên quan vì các giáo viên đi du lịch dựa trên hình thức tự nguyện và nhà trường không sử dụng kinh phí từ các nguồn thu sự nghiệp nên không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn.

Đối với việc quản lý thu, chi tiền học hè tháng 6, 7 năm 2017, từ số tiền học hè thu được, Trường mầm non Liên Cơ đã lập chứng từ thanh quyết toán với nội dung chi cho hoạt động quản lý, giáo viên đứng lớp và cô nuôi.

Tuy nhiên trên thực tế, ngoài chi cho cán bộ, giáo viên và nhân viên thì kinh phí quyết toán từ nguồn thu học hè còn được sử dụng không đúng với nội dung của chứng từ đã quyết toán.

Việc sử dụng kinh phí học hè không đúng theo nội dung chứng từ đã thanh quyết toán là thực hiện không đúng quy định tại điểm a, khoản 1, điều 12 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/06/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành  quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

Việc thực hiện thu, chi tiền bán trú của học sinh, sau khi lập hồ sơ quyết toán số kinh phí phục vụ bán trú, Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo cán bộ thủ quỹ sử dụng  một phần của số tiền từ nguồn thu này để hàng tháng thanh toán, trả nợ các ngân hàng và tổ chức tín dụng theo hợp đồng vay đứng tên 8 cá nhân trong thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2017.

Theo giải trình của hiệu trưởng, số tiền vay dùng để sửa chữa, mua sắm và phục vụ  các hoạt động của trường nhưng không có hồ sơ chứng minh. Tháng 10/2017, toàn bộ 8 hợp đồng vay tiền  của các cá nhân đã được tất toán.

Việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu phục vụ bán trú tại Trường mầm non Liên Cơ  không đúng mục đích đã vi phạm quy định tại khoản 2, điều 3, Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành  quy định về thu và sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố.

Trong việc mua sắm tài sản, qua kiểm tra chứng từ năm 2016, có 3 chứng từ không đảm bảo hồ sơ mua sắm tài sản, chủng loại tài sản không đúng với chứng từ thanh toán.

Xem xét kỷ luật Đảng đối với Hiệu trưởng và nhân viên

Cũng theo kết quả kiểm tra, xác minh của Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, giáo viên, Trường mầm non Liên Cơ đã thanh toán lương, phụ cấp và các khoản đóng góp không đúng với số tiền hơn 14 triệu đồng cho 1 giáo viên nghỉ chữa bệnh từ tháng 08/2016 đến hết tháng 11/2016 thuộc trường hợp nghỉ việc riêng không hưởng lương.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở nhà trường từ năm học 2016 – 2017, tháng 11/2017, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện đã tiến hành kiểm tra  và có thông báo kết luận về những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại Trường mầm non Liên Cơ.

Huyện Sóc Sơn giấu kín việc kỷ luật Hiệu trưởng trường Liên Cơ

Sau khi kiểm tra, Hiệu trưởng nhà trường đã có những thiếu sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính.

Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã giao Trường mầm non Liên Cơ có trách nhiệm  hạch toán, quyết toán toàn bộ số tiền xã hội hóa thu được, chấm dứt việc quản lý thu tiền quỹ cha mẹ học sinh và bàn giao, thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu, sử dụng quỹ.

Ngày 24/11/2017, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã ban hành Quyết định số 9505/QĐ-UBND về việc thu hồi toàn bộ số tiền đã được quản lý, sử dụng không đúng mục đích, không đúng nghiệp vụ tài chính kế toán để chờ xử lý (bao gồm các khoản chi không đúng tại mục 3,4 của báo cáo).

Đến ngày 28/11/2017, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân đã chấp hành và nộp đầy đủ số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý theo quy định.

Kiểm điểm trách nhiệm và xử lý đối với cá nhân có sai phạm, Căn cứ vào kết luận kiểm tra, xác minh, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn  đã yêu cầu Trường mầm non Liên Cơ và các cá nhân có liên quan  kiểm điểm trách nhiệm trong việc vi phạm.

Ngày 08/12/2017, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã có Quyết định số 9698/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân với hình thức cách chức Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Cơ; Quyết định số 9728/QĐ-UBND kỷ luật khiển trách đối với bà Nghiêm Thu Trang, nhân viên kế toán; Quyết định số 9729/QĐ-UBND kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hương, nhân viên thủ quỹ của Trường mầm non Liên Cơ.

Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cũng đã kiến nghị Đảng ủy Thị trấn Sóc Sơn xem xét, thi hành kỷ luật về Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân và bà Nguyễn Thị Hương theo quy định.

TRỰC NGÔN