Khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

09/08/2012 16:18 Theo VnMedia
Hôm nay (9/8), Việt Nam và Mỹ khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin từ hóa chất diệt cỏ da cam tại các khu vực của Sân bay Đà Nẵng, nơi lưu trữ chất da cam trong chiến tranh.

“Khi chúng ta chuẩn tiến hành làm sạch khu vực này, chúng ta cũng đã vượt qua nhiều khó khăn để đưa Mỹ và Việt Nam tới thời khắc trọng đại này”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, David B. Shear, phát biểu. “Chúng ta vừa tiến hành động thổ vừa thực hiện những bước đầu tiên để vùi lấp những tàn dư của quá khứ”.

Dự án xử lý ô nhiễm dioxin từ hóa chất diệt cỏ da cam tại các khu vực của Sân bay Đà Nẵng, nơi lưu trữ chất da cam trong chiến tranh Việt Nam


Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ tiến hành xử lý khoảng 73.000 mét khối đất và trầm tích ô nhiễm. Đất và trầm tích ô nhiễm sẽ được đào xúc và đưa vào một kết cấu mố, nơi đất và trầm tích ô nhiễm sẽ được làm nóng ở nhiệt độ cao để phân hủy dioxin.

Khi dự án hoàn thành (dự kiến vào năm 2016), đất và trầm tích đã qua xử lý sẽ an toàn cho sử dụng trong công nghiệp và thương mại theo như các tiêu chuẩn do Chính phủ Việt Nam áp dụng cũng như các tiêu chuẩn của Chính phủ Mỹ đối với các địa điểm xử lý môi trường tại Mỹ.

Dự án đã được lập kế hoạch rất kỹ càng để tránh bất kỳ tác động có hại nào tại khu vực sân bay nơi diễn ra hoạt động xử lý môi trường cung như tại cộng đồng xung quanh. Các biện pháp bảo đảm an toàn sẽ được áp dụng để kiếm soát bụi, nước mưa chảy tràn bề mặt và hơi ẩm/hơi nuớc thoát ra.

Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ đã hợp tác về các vấn đề liên quan đến chất da cam từ năm 2000. USAID đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam để phát triển dự án tại Đà Nẵng từ năm 2009.

Theo VnMedia