Không quân Nga qua những hình ảnh cập nhật (P3)

24/12/2011 10:30 Lê Dũng (theo VVC)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh ghi lại hoạt động của các đơn vị thuộc biên chế của Không quân Nga thời gian gần đây.
Lê Dũng (theo VVC)