Kiên Giang bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Giao thông trái với quy định pháp luật

13/02/2018 07:12 Hưng Long
(GDVN) - Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang là trái với quy định pháp luật.

Ngày 09/02, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh phân tích về hành vi liên quan đến việc bổ nhiệm ông Trương Ngọc Phước, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang.

Luật sư Hậu nói, theo Khoản 2 Điều 23 Luật Thanh tra 2004, quy trình bổ nhiệm Chánh thanh Sở được quy định như sau: “Chánh Thanh tra sở do Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh”.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu. (Ảnh: H.L)

Tuy nhiên, nếu việc bổ nhiệm ông Trương Ngọc Phước được thực hiện “trên cơ sở được sự chấp thuận về mặt chủ trương của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh” thì quy trình bổ nhiệm này đã trái quy định của pháp luât về bổ nhiệm Chánh thanh tra Sở. .

Luật sư Nguyễn Văn Hậu khẳng định, việc bổ nhiệm này đã không tuân thủ quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm “Tốt nghiệp đại học phù hợp với lĩnh vực công tác” tại Quyết định 1036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Chánh Thanh tra Sở Giao thông Kiên Giang học đại học rồi mới có bằng trung học

Bên cạnh đó, pháp luật không cho phép việc bổ nhiệm chủ thể không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để nắm giữ các chức vụ mà pháp luật đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn. Vì vậy, hành vi trên là hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Luật sư Hậu đánh giá, quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đều có quy định “Trong quá trình quản lý, kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, cơ quan tài chính có quyền quyết định thu hồi giảm chi ngân sách nhà nước đối với các khoản chi sai chế độ, không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi của Nhà nước”.

Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước kịp thời theo quyết định của cơ quan tài chính. Kho bạc Nhà nước căn cứ vào quyết định của cơ quan tài chính và giấy nộp tiền của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước để làm thủ tục thu hồi giảm chi ngân sách nhà nước.

“Theo đó, các khoản chi sai phải được thu hồi theo quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, ông Trương Ngọc Phước phải có trách nhiệm nộp lại số tiền được hưởng lương theo chức vụ từ việc bổ nhiệm trái với quy định của pháp luật”, luật sư Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh.

Hưng Long