Kiên Giang: Kiểm điểm 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Liên quan đến những sai phạm về các khoản thu, chi sai nguyên tắc tại tỉnh Kiên Giang, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra làm rõ những sai phạm.

Liên quan đến những sai phạm về các khoản thu, chi sai nguyên tắc tại tỉnh Kiên Giang, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã vào cuộc tiến hành kiểm tra làm rõ những sai phạm đối với tập thể và cá nhân có liên quan.
 
Ông Đặng Công Huẩn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã duyệt chấp thuận cho phép trích tổng cộng 434 triệu đồng từ nguồn ủng hộ đồng bào bị lũ lụt để chi quà Tết năm 2011 cho người nghèo 400 triệu đồng, thăm hỏi đối tác ở TP.Hồ Chí Minh 24 triệu đồng, chi tổng kết 10 triệu đồng là sai mục đích vận động. Ngoài ra, ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã duyệt cấp 200 triệu đồng từ quỹ phòng chống lũ lụt thuộc ngân sách cho UBMTTQ Việt Nam đưa vào quỹ vận động là không đúng chủ trương. Duyệt chấp thuận trích 324 triệu đồng từ nguồn vận động ủng hộ lũ lụt để chi tiền Tết cho người nghèo và thăm đối tác là sai mục đích.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với các cấp có thẩm quyền thu hồi số tiền chi tạm ứng 1,454 tỷ đồng nộp vào kho bạc Nhà nước, đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm sai phạm đối với các ông Đặng Công Huẩn, Lâm Hoàng Sa. 

Theo Thùy Dương/Đại đoàn kết

Đang tải tin...