Làm chủ vũ khí trang bị bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

22/10/2011 15:37 Theo báo Quân Đội Nhân Dân
Quân chủng tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kíp chiến đấu cho các phân đội tên lửa, ra-đa, pháo phòng không
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) là một trong các lực lượng vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội lựa chọn xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Nhận thức rõ vinh dự to lớn và trách nhiệm lớn lao đó, Quân chủng PK-KQ đã và đang tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều chủ trương và biện pháp đồng bộ, mà một trong những nội dung rất quan trọng là tiếp tục phấn đấu làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) có trong biên chế, nhất là các loại VKTBKT mới, hiện đại.

Máy bay Trung đoàn 935, Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng PK-KQ) xuất kích thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Cường.
Những năm tới, theo nhận định của Đảng ta: Về tình hình thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới. Trên thực tế, nhiều nước, kể cả một số nước trong khu vực vẫn không ngừng gia tăng chi phí quốc phòng, hiện đại hóa các loại VKTBKT cho quân đội. Thực tiễn các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy rõ: Hỏa lực đường không vẫn là đòn tấn công phủ đầu và là một trong những yếu tố căn bản quyết định đến kết cục chiến tranh. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Quân chủng PK-KQ đã và sẽ tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm, cho phép mua sắm, trang bị một số VKTBKT hiện đại cả về không quân, tên lửa, pháo phòng không, ra-đa...

Để bảo đảm khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại VKTBKT mới và hiện đại, Quân chủng PK-KQ luôn chú trọng xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện hoàn cảnh, không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nắm vững KHKT quân sự hiện đại... Thời gian qua, Quân chủng đã chú trọng lựa chọn hàng trăm đồng chí ưu tú đi học tập, huấn luyện chuyển loại VKTBKT mới ở trong và ngoài nước làm cơ sở cho việc huấn luyện làm chủ vững chắc tính năng kỹ, chiến thuật của các loại VKTBKT mới cho bộ đội. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng đơn vị VMTD; xây dựng các tổ chức Đảng TSVM; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, trong đó, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị được xác định là cơ sở để xây dựng các cơ quan, đơn vị VMTD. Đến nay, các loại VKTBKT mới được trang bị đã được cán bộ, chiến sĩ từng bước khai thác, sử dụng có hiệu quả, các cuộc diễn tập bắn đạn thật, hội thi, hội thao với VKTBKT mới đều đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại VKTBKT hiện đại mới được trang bị, ngoài các nội dung, biện pháp nêu trên, Quân chủng PK-KQ đã đề ra một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyển loại làm chủ VKTBKT mới, đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện và quản lý, điều hành huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động; phù hợp với VKTBKT được trang bị, phù hợp với sự phát triển nghệ thuật quân sự, cách đánh của bộ đội PK-KQ và đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện phức tạp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, chế áp điện tử mạnh, trong đó, việc huấn luyện cho bộ đội nhanh chóng tiếp cận, khai thác, sử dụng thành thạo các loại VKTBKT mới được chú trọng đặc biệt; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động nhanh, xử lý các tình huống phức tạp trên hướng biển đảo, đất liền, khu vực trọng điểm.

Huấn luyện không quân, với tư tưởng chỉ đạo “Tích cực, thận trọng, vững chắc, an toàn”, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ cho phi công và tổ bay trong mọi điều kiện thời tiết ngày, đêm, trên đất liền, trên biển; huấn luyện bắn mục tiêu trên không, trên biển, mặt đất, bay biển, đảo xa, bay đêm, hạ cánh đường băng ngắn, hẹp... ưu tiên huấn luyện phi công mũi nhọn cho từng nhiệm vụ, phi công mới, chuyển loại và đào tạo giáo viên bay, diễn tập hiệp đồng với các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển. Chú trọng huấn luyện chuyển loại máy bay họ Su.

Quân chủng tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kíp chiến đấu cho các phân đội tên lửa, ra-đa, pháo phòng không và kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp; tăng cường huấn luyện đội ngũ chiến thuật, thu hồi, cơ động, triển khai nhanh, huấn luyện đêm và diễn tập vòng tổng hợp sát với yêu cầu chiến đấu, giỏi xử lý các tình huống chiến đấu đơn giản, xử lý được các tình huống phức tạp trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, bay thấp, đột nhập bất ngờ; huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo, làm chủ tổ hợp tên lửa S-300, tên lửa PK cải tiến, ra-đa Kolchuga, 36D6M1...

Để phát huy tốt nhất yếu tố con người và hệ thống VKTBKT, Quân chủng đã và đang tích cực kiện toàn, điều chỉnh, sắp xếp bố trí lực lượng cho phù hợp với thế trận từng KVPT chiến lược của cả nước theo hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp của thế trận chiến tranh nhân dân trên mặt trận đối không bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cùng với đó là quá trình tiếp tục từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống kỹ thuật chỉ huy, quản lý hiện đại, đồng bộ và vững chắc với việc ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu KHCN nhằm tích hợp, số hóa, tự động hóa việc quản lý tình báo, đồng bộ, liên kết trường phủ sóng các trạm ra-đa trên toàn lãnh thổ, hải đảo, sân bay, quản lý mục tiêu... phục vụ cho việc chỉ huy SSCĐ quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quốc gia.

Kế thừa tinh hoa nghệ thuật quân sự của cha ông, đặc biệt là nghệ thuật quân sự trên mặt trận đối không trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng; với việc khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng sẵn có; được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng chắc chắn sẽ vươn lên làm chủ vững chắc VKTBKT mới đã và sẽ được trang bị, xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trung tướng Phương Minh Hòa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
Theo báo Quân Đội Nhân Dân