Lạng Sơn làm tốt công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

01/11/2017 08:00 Quỳnh Hoàng
(GDVN) - Các cơ quan đoàn thể của tỉnh Lạng Sơn đã chung tay, góp sức làm tốt công tác hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc tiếp nhận công dân do phía Trung Quốc trao trả và giải quyết các thủ tục theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống mua bán người từ đầu năm 2017 đến nay, thực hiện Đề án về “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân”, hiện nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc tiếp nhận công dân do phía Trung Quốc trao trả và giải quyết các thủ tục theo quy định.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các lực lượng như: Công an, Bộ đội Biên phòng tiếp nhận, hỗ trợ 07 nạn nhân bị mua bán (đều là người ngoại tỉnh), trong đó có 03 trẻ em. Tất cả các trường hợp đều được hỗ trợ ăn, nghỉ, bảo vệ, quản lý, kiểm tra sức khỏe và chữa 4 bệnh ban đầu.

Đồng thời, đã thực hiện tốt việc trợ cấp tiền tàu xe, tiền ăn đường hoặc liên hệ với gia đình, người thân đến đón nạn nhân trở về.

Sau trở về, các nạn nhân được hỗ trợ tốt để tái hòa nhập cộng đồng (Ảnh: báo Lạng Sơn)

Ngoài công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, Lạng Sơn còn chú trọng công tác hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các Chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật năm 2017, trong đó có các nội dung về phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người.

Về phía Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thực hiện trợ giúp cho 126 vụ việc, trong đó có 5 trường hợp được trợ giúp là nạn nhân bị mua bán người; tổ chức 07 lượt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, thôn, bản giáp biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa bàn quần chúng nhân dân có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân.

Ngoài ra, công tác hành chính tư pháp cũng được thực hiện chặt chẽ. Tính đến nay, toàn tỉnh đã t hụ lý, giải quyết xong 06/07 hồ sơ đăng ký xác nhận quốc tịch Việt Nam; 05/09 hồ sơ xin, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài. Việc thụ lý, giải quyết đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, không để tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động.

Quỳnh Hoàng