Lập tức cho ông Nguyễn Xuân Sơn thôi chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

20/07/2015 07:19 Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Nguyễn Xuân Sơn thôi giữ chức vụ này theo quyết định 1105/QĐ-TTg ngày 19/7 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được đưa ra dựa trên đề nghị của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực ngay kể từ ngày ký.

Sau khi thôi chức, ông Nguyễn Xuân Sơn sẽ đảm nhiệm công việc tại Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương – ông Vũ Huy Hoàng phân công.

Ông Nguyễn Xuân Sơn thôi chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia từ ngày 19/7. ảnh: Năng lượng mới.

Thủ tướng cũng đồng ý với đề nghị của Bộ Công thương và Bộ Nội vụ về việc giao ông Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc PVN tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương thực hiện quy trình bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Sơn từ Phó Tổng giám đốc trở thành Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN theo quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 8/7/2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Sơn được bổ nhiệm thay cho ông Phùng Đình Thực, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/6/2014.

Ông Nguyễn Xuân Sơn sinh ngày 20/11/1962, quê quán Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Ông Sơn đã tốt nghiệp cấp đào tạo Đại học chuyên ngành Vật giá và Trường Đào tạo cán bộ Dầu khí tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cấp đào tạo trên đại học tại Trường Đại học Nam Carolina (Mỹ);

Ông Nguyễn Xuân Sơn cũng đã gắn bó với ngành dầu khí nhiều năm. Năm 1984, ông là cán bộ Vụ Tài chính Kế toán Tổng cục Dầu khí sau đó là Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Từ năm 2003 đến tháng 10/2006, ông Sơn giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC), rồi Tổng giám đốc PVFC đến tháng 5/2007.

Sau đó, ông Sơn được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương vào tháng 12/2008 đến tháng 11/2010.

Từ 15/11/2010 đến khi được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN, ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Ngọc Quang