Lực lượng Mỹ tham gia chiến dịch Prairie trong Chiến tranh Việt Nam (P1)

10/02/2012 17:15 Lê Dũng (ảnh Larry Burrows/LIFE)
(GDVN) - Chiến tranh Việt Nam (1954–1975) là giai đoạn thứ hai và khốc liệt nhất của Chiến tranh Đông Dương. Đây là cuộc chiến giữa Mỹ, Ngụy và các đồng minh hòng chống lại công cuộc giải phóng dân tộc, giành độc lập, chính nghĩa của Quân đội do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Dưới đây là những hình ảnh tư liệu do phóng viên chiến trường của tạp chí LIFE chụp, ghi lại hoạt động của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trong chiến dịch Prairie (từ 3/8 đếm 27/10/1966) hòng đánh bật quân Giải phóng ra khỏi khu vực phi quân sự chia cắt hai miền Nam, Bắc.
Lê Dũng (ảnh Larry Burrows/LIFE)