Lực lượng Mỹ tham gia chiến dịch Prairie trong Chiến tranh Việt Nam (P2)

11/02/2012 06:30 Lê Dũng (ảnh Larry Burrows/LIFE)
(GDVN) - Chiến tranh Việt Nam (1954–1975) là giai đoạn thứ hai và khốc liệt nhất của Chiến tranh Đông Dương. Đây là cuộc chiến giữa Mỹ, Ngụy và các đồng minh hòng chống lại công cuộc giải phóng dân tộc, giành độc lập, chính nghĩa của Quân đội do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Dưới đây là những hình ảnh tư liệu do tạp chí LIFE từng công bố, chúng cho thấy cảnh các máy bay chiến đấu của Không lực Mỹ bắn phá, ném bom rải thảm mặt đất trong chiến dịch Prairie (từ 3/8 đếm 27/10/1966) hòng đánh bật quân Giải phóng ra khỏi khu vực phi quân sự chia cắt hai miền Nam, Bắc.
Lê Dũng (ảnh Larry Burrows/LIFE)