Lý Khắc Cường 5 lần ca ngợi Tập Cận Bình trước Quốc hội

06/03/2015 10:48 Hồng Thủy
(GDVN) - Lý Khắc Cường không đơn giản là chỉ ca ngợi, mà đã xác lập vai trò "tinh thần phát biểu của Tập Cận Bình" ngang hàng với lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng....
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ảnh: China Business Review.

Đa Chiều ngày 5/3 cho biết, kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc gồm Chính hiệp và Quốc hội đang diễn ra tại Bắc Kinh. Trước đó giới truyền thông người Hoa hải ngoại có nhiều tin đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, thậm chí có cả những đồn đoán về mối quan hệ giữa ông với Tập Cận Bình. Tuy nhiên Báo cáo công tác chính phủ mà ông Cường trình bày trước Quốc hội lần này đã 5 lần ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình đã góp phần xóa bỏ những tin đồn về ông.

Theo thống kê của Đa Chiều, trong báo cáo dài 18 ngàn chữ, Thủ tướng Trung Quốc đã 5 lần ca ngợi Tập Cận Bình. Tài khoản mạng xã hội weibo chính thức của Nhân Dân nhật báo, "Tiểu tổ học tập" đã bình luận về 5 lần ca ngợi Chủ tịch nước trong báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội Trung Quốc.

Đầu tiên, "Tiểu tổ học tập" khái quát hóa bối cảnh trong nước và quốc tế với nhiều khó khăn phức tạp được đề cập trong báo cáo của Thủ tướng, trong đó ông Cường đánh giá: "Dưới sự lãnh đạo của Trung ương đảng mà đồng chí Tập Cận Bình là Tổng bí thư, các dân tộc cả nước đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế xã hội cả năm".

Nhân Dân nhật báo cho rằng: "Trên thực tế không chỉ riêng năm 2014, hơn 90 năm qua mỗi lúc dân tộc Trung Hoa gặp nguy nan, là đảng Cộng sản Trung Quốc lại gánh vai trò cứu đồng bào khỏi hoạn nạn, dẫn dắt dân tộc đến chỗ phục hưng và chưa bao giờ vắng mặt trong những thời khắc then chốt của lịch sử". Cách diễn đạt này trong báo cáo của Lý Khắc Cường đã xác lập vai trò "dẫn đường", lãnh đạo của ông Tập Cận Bình trong tiến trình lịch sử mới của Trung Quốc, Đa Chiều bình luận.

Lần thứ hai báo cáo của Thủ tướng ca ngợi ông Tập Cận Bình là một năm qua, công tác ngoại giao của Bắc Kinh thu được nhiều thành quả rực rỡ. Nhưng lần này ông Tập Cận Bình được ca ngợi với vai trò Chủ tịch nước. Khi nhắc tới ngoại giao Trung Quốc, đương nhiên là nói đến đại diện cho quốc gia, vai trò của Chủ tịch nước là không thể thiếu.

Lần thứ 3 tên ông Tập Cận Bình được nhắc tới trong báo cáo của Lý Khắc Cường: "Thành tựu đạt được trong một năm qua là kết quả của Trung ương đảng mà đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng bí thư đã thống lãnh toàn cục, đưa ra quyết sách một cách khoa học". Truyền thông nhà nước Trung Quốc nhấn mạnh vai trò "thống lãnh toàn cục" của ông Tập Cận Bình, đặc biệt tập trung vào 2 lĩnh vực là chống tham nhũng và cải cách.

Ông Lý Khắc Cường trình bày Báo cáo Công tác chính phủ trước Quốc hội Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Lần thứ 4, Lý Khắc Cường đưa ra yêu cầu tổng thể đối với công tác điều hành của chính phủ, đầu tiên là công tác tư tưởng: "Phải giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng Ba đại diện và Quan điểm phát triển khoa học làm phương hướng, quán triệt toàn diện tinh thần nghị quyết đại hội 18 và hội nghị trung ương 3, trung ương 4, quán triệt thực hiện tinh thần các phát biểu quan trọng của Tổng bí thư Tập Cận Bình".

Đây là nội dung quan trọng nhất trong 5 lần ca ngợi Tập Cận Bình mà báo cáo Thủ tướng Trung Quốc đưa ra trước Quốc hội. Theo Đa Chiều, "định hướng tư tưởng" của  Trung Quốc đã phát triển từ 3 thành 4 yếu tố. Lý Khắc Cường không đơn giản là chỉ ca ngợi, mà đã xác lập vai trò "tinh thần phát biểu của Tập Cận Bình" ngang hàng với lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng Ba đại diện của Giang Trạch Dân hay Quan điểm phát triển khoa học của Hồ Cẩm Đào đã được ghi vào điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cụm từ "các phát biểu quan trọng của Tổng bí thư Tập Cận Bình" đã trở nên phổ biến trong đời sống chính trị Trung Quốc, đặc biệt là trong báo cáo của hội nghị trung ương 4 khóa 18. Thậm chí Học viện Quốc phòng và tờ Quân giải phóng Trung Quốc đã cùng tổ chức một buổi hội thảo "Học tập các lý luận quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về quốc phòng và xây dựng quân đội". Có thể thấy, "các phát biểu quan trọng của Tập Cận Bình" đã trở thành nội dung trọng yếu mà toàn đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội Trung Quốc tập trung nghiên cứu.

Có khởi đầu ắt có kết thúc, lần cuối báo cáo của Lý Khắc Cường nhắc đến Tập Cận Bình là lời kêu gọi: "Các vị đại biểu! Thời đại đã mang lại cho Trung Quốc những cơ hội lịch sử để phát triển hưng thịnh. Chúng ta hãy đoàn kết xung quanh Trung ương đảng mà đồng chí Tập Cận Bình là Tổng bí thư, giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, tập trung tinh thần và sức lực, không ngừng sáng tạo đổi mới, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm nay."

Tài khoản weibo của Nhân Dân nhật báo bình luận nội dung thứ 5 này rằng: "Bất luận trong lịch sử hay tương lai, tất cả con đường và hành trình đều không thể tách rời phương hướng và người dẫn đường, đặc biệt là trong những năm bản lề quan trọng thực hiện "bốn toàn diện". Nhiều năm tới, người dẫn đường chính là Tập Cận Bình, là Trung ương đảng do Tổng bí thư Tập Cận Bình đứng đầu."

Hồng Thủy