Lý Khắc Cường lại nhấn mạnh mục tiêu cường quốc về biển

07/03/2015 09:47 Hồng Thủy
(GDVN) - Hoa Đông và Biển Đông trở thành một trong những điểm nóng an ninh toàn cầu trong năm 2014, Trung Quốc đã (gây) xung đột với Việt Nam và Philippines.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thông tấn xã Đài Loan ngày 5/3 đưa tin, Thủ tướng Trung Quốc hôm 5/3 tuyên bố, Trung Quốc cần phải hướng đến mục tiêu thành một cường quốc về biển. Trong Báo cáo Công tác của chính phủ mà ông Cường trình bày trước Quốc hội Trung Quốc, 2 lần ông nhắc tới cụm từ "cường quốc về biển".

Cụm từ "cường quốc về biển" lần đầu tiên được đưa ra trong báo cáo đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc, nội hàm bao gồm: Nâng cao năng lực khai thác tài nguyên biển, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường sinh thái biển, kiên quyết bảo vệ (cái gọi là) chủ quyền và lợi ích quốc gia về biển.

Vương Phương, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược phát triển kinh tế biển của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc khi đó tuyên bố, báo cáo đại hội 18 nói rõ về việc xây dựng Trung Quốc thành cường quốc về biển cho thấy, đây là mục tiêu chiến lược và đã được Trung Nam Hải đưa vào trong chiến lược quốc gia với tầm cao chiến lược chưa từng có.

Trong Báo cáo Công tác chính phủ năm 2014, Lý Khắc Cường cũng tuyên bố: "Biển là lãnh thổ màu xanh quý báu của chúng ta. Phải kiên trì quy hoạch biển, triển khai toàn diện chiến lược biển, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích hàng hải quốc gia, nỗ lực xây dựng cường quốc về biển".

Năm nay ông Cường tiếp tục nhắc lại mục tiêu "cường quốc về biển", nhưng điểm khác so với năm ngoái là ở chỗ vừa nhấn mạnh Trung Quốc "là cường quốc về biển", vừa nhắc đến việc phải "thỏa hiệp xử lý tranh chấp trên biển, tích cực triển khai hợp tác song phương và đa phương về biển".

Trung Nam Hải nhiều lần nhắc đi nhắc lại mục tiêu trở thành cường quốc về biển cho thấy Trung Quốc đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức từ môi trường xung quanh. Báo cáo nghiên cứu năm 2014 của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nói rằng thách thức của Bắc Kinh có 4 yêu tố: Chiến lược tái cân bằng của Washington ảnh hưởng đến quan hệ Trung - Mỹ; Tranh chấp Senkaku với Nhật Bản làm quan hệ Trung - Nhật tiếp tục xấu đi; Các nước lớn can thiệp làm tranh chấp lãnh thổ ngày càng gay gắt.

Báo cáo này cho rằng Hoa Đông và Biển Đông trở thành một trong những điểm nóng an ninh toàn cầu trong năm 2014, Trung Quốc đã (gây) xung đột với Việt Nam và Philippines trên Biển Đông.

Hồng Thủy