Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải

19/11/2012 19:23 Mai Thu
(GDVN) - Triển lãm Hàng không Chu Hải vừa được tổ chức tại Trung Quốc với sự tham gia của nhiều cường quốc công nghệ hàng không. Đến với sân chơi này Nga đã điều phi đội bay trình diễn "Những Hiệp sỹ Nga" cùng đại diện của nhiều hãng chế tạo máy bay quân sự nổi tiếng của Moscow. Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại hoạt động của các máy bay trình diễn, các phi công và mô hình máy bay Nga được trưng bày tại Chu Hải.
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Máy bay Nga phô diễn tại Triển lãm Hàng không Chu Hải
Mai Thu