Mẹ kể con nghe câu chuyện biển Đông

20/05/2014 06:40 Viết Cường (sưu tầm)
(GDVN) - Truyền thông về chủ quyền biển đảo phải luôn liên tục, kiên nhẫn, dai dẳng, sáng tạo trên nhiều hình thức cho các lứa tuổi, các thế hệ
Viết Cường (sưu tầm)