Miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

24/08/2019 07:21 An Nhiên
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước. (Ảnh: bentre.gov.vn)

Cụ thể, tại Quyết định số 1060/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Phước, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định số 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 20121 đối với ông Trương Duy Hải để nghỉ hưu theo chế độ.

An Nhiên