Mục kích tàu sân bay Charles De Gaulle của Hải quân Pháp

06/03/2012 11:32 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Charles De Gaulle là tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân, được khởi đóng vào 3/2/1986 tại nhà máy đóng tàu của Tập đoàn DCNS, tàu được hạ thủy vào ngày 7/5/1994, trải qua quá trình thử nghiệm kéo dài hơn 6 năm, tàu chính thức phục vụ trong biên chế của hải quân Pháp vào ngày 18/5/2001. Đầu tiên tàu được đặt tên là Richelieu, đến năm 1987 tàu được đổi tên thành Charles De Gaulle.
Lê Mai (tổng hợp)