Mục kích trang bị của Lữ đoàn tăng thiết giáp số 6, quân đội Nga

04/02/2012 11:38
(GDVN) - Lữ đoàn tăng thiết giáp số 6 là một trong những đơn vị được thành lập đầu tiên của quân đội Nga vào năm 1942. Tổng hành dinh và các cơ sở chính của lữ đoàn đóng trên địa bàn khu vực Moscow.