Mỹ sẽ phóng hệ thống định vị vệ tinh thế hệ mới vào năm 2014

13/01/2012 17:22 Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Hệ thống định vị vệ tinh thế hệ mới Block III sử dụng tới 70-90 vệ tinh, cung cấp dịch vụ tin cậy hơn, nhiều hơn, chức năng mạnh hơn.

Tân Hoa xã ngày 12/1 đưa tin, hệ thống định vị vệ tinh thế hệ mới của Mỹ Block III đã bước vào giai đoạn lắp ráp vận hành thử, có kế hoạch phóng vào năm 2014, nó có chức năng mạnh hơn, tin cậy hơn và nhiều hơn so với hệ thống GPS đang sử dụng hiện nay.

Mỹ sẽ có hệ thống định vị vệ tinh thế hệ mới Block III

Trong nhà xưởng khổng lồ của Công ty Lockheed Martin ở phía nam Denver – thành phố miền trung nước Mỹ, các công nhân đang khẩn trương lắp ráp hơn 30 vệ tinh Block III. Năm 2014, những vệ tinh này sẽ thay thế vệ tinh GPS đang vận hành trên quỹ đạo hiện nay, cung cấp dịch vụ lưỡng dụng có hiệu quả kể cả quân sự và dân sự, hệ thống vệ tinh dân dụng của các nước khác cũng có thể được chia sẻ dịch vụ này.

Được biết, hệ thống này có tới 70-90 vệ tinh tạo thành, trong khi đó hệ thống GPS cung cấp dịch vụ định vị dẫn đường hiện nay chỉ có 30 chiếc vệ tinh. Vì vậy, Block III sẽ tăng cường rất lớn chức năng, tác dụng của dịch vụ định vị, đưa độ chính xác về định vị từ 10 thước Anh (1 thước Anh = 0,3048m) hiện nay lên 3 thước Anh, đồng thời có thể cung cấp dịch vụ định vị trong nhà.

GPS

Ngoài ra, Block III sẽ tăng mới 2 bộ truyền tín tín hiệu dân dụng, trong đó một bộ phận cung cấp dịch vụ định vị chính xác hơn cho các hoạt động cần tín hiệu định vị chính xác cao như do thám. Về việc truyền tín hiệu quân sự, các tổ chức quân sự thông qua công nghệ giải mã, không chỉ có thể thu nhận tín hiệu của vệ tinh quân sự và vệ tinh quốc tế đã có, mà còn có thể chia sẻ dịch vụ truyền tín hiệu dân dụng, tăng cường rất lớn khả năng truyền tín hiệu và định vị cho họ giữa các tòa nhà chọc trời và trong các rừng cây rậm rạp.

Vệ tinh quân sự Mỹ
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)