Nâng hạnh kiểm từ Khá lên Tốt cho học sinh bị cho nói tục, Hiệu trưởng nói gì?

20/08/2020 06:43 Việt Dũng
GDVN- Cô Nguyễn Thị Thanh Trang, Hiệu trưởng trường Bình Chánh khẳng định, câu học sinh nói “Xàm L” chưa thể kết luận là học sinh nói tục.

Ngày 16/8/2020, một người dân phản ánh tới Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, em T. là học sinh lớp 9/1 của Trường trung học cơ sở Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh nói câu “Xàm L” trong lớp học, nhưng nhà trường vẫn xếp cho em hạnh kiểm Tốt.

Ban đầu, giáo viên chủ nhiệm của lớp này hạ hạnh kiểm, xếp em hạnh kiểm Khá, nhưng sau khi họp với phụ huynh, hiệu trưởng nhà trường đã điều chỉnh cho em lên hạnh kiểm Tốt.

Trường trung học cơ sở Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ngày 19/8, trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thanh Trang – Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bình Chánh xác nhận, thông tin mà người dân phản ánh là chính xác.

Cô Nguyễn Thị Thanh Trang chia sẻ: Em T. nói ra câu “Xàm L” trong giờ học chiều ngày 26/6 của cô Hải dạy Toán. Giáo viên này cũng nghe thấy câu này, và sau đó có báo lại cho giáo viên chủ nhiệm là cô Cúc.

Do đến ngày 3/7 phải xét tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh, nên ngày 29/6, khi nhập hạnh kiểm cho học sinh thì cô Cúc để hạnh kiểm của em T. là khá.

Sau khi họp phụ huynh học sinh cuối năm của lớp 9/1 vào chiều ngày 4/7 (lớp này xin họp trước), thì tối cùng ngày, cô Cúc có báo cho hiệu trưởng là có phụ huynh không đồng ý với kết quả xét hạnh kiểm của em T.

Hiệu trưởng có mời phụ huynh và chính em học sinh T. vào trường làm việc, và tất cả đều khẳng định rằng em chỉ nói “Xàm L” chứ không có nói tục, nên không đồng ý với cách xếp loại hạnh kiểm của cô Cúc.

Ngày 6/7, hiệu trưởng mời cô giáo nghe thấy học sinh nói câu “Xàm L”, giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội, phụ huynh và em T. vào họp.

Tất cả các thành viên tham dự, kể cả giáo viên tham dự đều xác nhận câu “Xàm L” mà em T. đã nói.

Trong cuộc họp này, cô Nguyễn Thị Thanh Trang đã kết luận, học sinh nói câu “Xàm L” chưa phải là nói tục (do chưa tròn từ, rõ nghĩa), và sẽ nâng hạnh kiểm lên cho em T. thành Tốt.

Việt Dũng