Nét ngây thơ của những em bé theo mẹ lên rẫy chỉ có ở Việt Nam (P6)

29/02/2012 05:00 Cao Tuân (tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Những em bé mặt lấm tấm bụi đất, đôi mắt trong veo, đằng sau là một chiếc gùi to đựng củi bẽn lẽn theo mẹ sau một ngày làm việc trên nương rẫy trở về.
Cao Tuân (tổng hợp từ Internet)