Ngắm những “bóng hồng” mạnh mẽ, xinh tươi trong quân đội Nga

31/08/2011 15:30 Lê Dũng - Quân Cơ
(GDVN) - Gần như đa số các quân binh chủng trong quân đội Nga đều có sự tham gia và hiện diện của các nữ binh sỹ, sỹ quan, những quân nhân được ví như những bông hồng xinh đẹp, mạnh mẽ trong lĩnh vực khô khan, gian khổ vốn chỉ dành cho nam giới.
Gần như đa số các quân binh chủng trong quân đội Nga đều có sự tham gia và hiện diện của các nữ binh sỹ, sỹ quan, những quân nhân được ví như những bông hồng xinh đẹp, mạnh mẽ trong lĩnh vực khô khan, gian khổ vốn chỉ dành cho nam giới.
Để khuyên kích, động viên tinh thần các nữ quân nhân, đặc biệt là để cổ vũ nữ thanh niên Nga tham gia đăng tuyển vào các quân binh chủng, hàng năm quân đội Nga vẫn thường tổ chức một cuộc thi hoa hậu mang tên “Hoa Hậu quân đội Nga”.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Nữ quân nhân trong các quân binh chủng của quân đội Nga.
Lê Dũng - Quân Cơ