Ngày 22/5 tới sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

16/01/2016 10:48 Theo TTXVN
(GDVN) - Chiều 14/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 44, chiều 14/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thông qua Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22/5 tới.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương trình bày nêu rõ:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Trong đó có ghi: "Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016" và "Giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử."

Tờ trình nêu rõ Nghị quyết ban hành vào thời điểm này là phù hợp với quy định tại Điều 5 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân: Ngày bầu cử được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.

Thông qua Nghị quyết quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thời gian còn lại của phiên làm việc chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

8 yêu cầu của Bộ Chính trị về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

(GDVN) - Ngày 4/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành với quan điểm quy định đối với cấp tỉnh ở nơi nào có Ban dân tộc của Ủy ban Nhân dân, ở nơi đó có Ban dân tộc của Hội đồng dân tộc; đối với huyện nào có Phòng dân tộc của Ủy ban Nhân dân, có Ban dân tộc của Hội đồng Nhân dân.

Có ý kiến cho rằng điểm b khoản 1 Điều 1 và điểm a, khoản 1, Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, của Hội đồng Nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là “có trên 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển” là không rõ nghĩa thế nào là “đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển” liệu có phải là những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nghèo đa chiều hay thế nào.

Cũng có ý kiến cho rằng đối với địa bàn trọng yếu về quốc phòng-an ninh, mặc dù có dưới 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển thì có thể vẫn cần thiết phải thành lập Ban dân tộc của Hội đồng Nhân dân…

Theo TTXVN