"Đại biểu Quốc hội phải thật sự gương mẫu, gần gũi, lắng nghe dân"

07/01/2016 07:39
Ngọc Quang (ghi)
(GDVN) - Nguyên Phó Chủ tịch nước - bà Trương Mỹ Hoa đã nhấn mạnh tâm tư ấy tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội – bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ, từ khi ra đời đến nay, qua 13 nhiệm kỳ hoạt động, trên nền tảng tư tưởng cốt lõi “Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều thuộc về nhân dân”, Quốc hội đã thông qua 5 bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992 và năm 2013 cùng với số lượng lớn các văn bản pháp luật, pháp lệnh, nghị quyết...

Quốc hội đã tạo lập nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho việc xây dựng, phát triển nhà nước Việt Nam dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ, đổi mới và phát triển đất nước.

nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. ảnh: Cổng điện tử Quốc hội.
nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. ảnh: Cổng điện tử Quốc hội.

Từ quá trình công tác, cống hiến và vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu tham gia Quốc hội các khóa IX, X, XI... được hoạt động nghị trường, học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nước lấy dân làm gốc”, tôi luôn xác định việc lắng nghe, học hỏi từ nhân dân làm nền tảng trong công tác, qua đó đã giúp tôi tích lũy thêm nhiều tri thức, kinh nghiệm quý báu.

Đồng thời, cũng vui mừng khi biết được nhiều Đại biểu Quốc hội đã rất tận tâm, tân lực, trí tuệ của mình vì sự đổi mới của Quốc hội, vì sự phát triển của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

Làm Đại biểu Quốc hội – đại biểu của nhân dân, tôi luôn ý thức được quyền của Quốc hội, là quyền của cử tri và nhân dân trao cho. Để hoàn thành trọng trách được giao, tôi đã không ngừng rèn luyện, học tập và nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình cho nhân dân, đất nước.

Đồng thời xác định đúng và thực hiện tốt mối quan hệ giữa đại biểu với cử tri và nhân dân, vì đó không chỉ là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của Đại biểu Quốc hội mà còn là nhân tố quan trọng quyết định đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Quốc hội.

"Đại biểu Quốc hội phải thật sự gương mẫu, gần gũi, lắng nghe dân" ảnh 2

Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân ta

Kinh nghiệm cho thấy, nếu Đại biểu Quốc hội tiếp xúc, gắn bó chặt chẽ, lắng nghe ý nguyện, chia sẻ cuộc sống của cử tri và nhân dân sẽ có nhiều thông tin thiết thực từ thực tiễn, tránh được tình trạng chủ quan, duy ý chí trong việc góp ý kiến, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại Quốc hội, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân trong việc chấp hành, thực thi chính sách của Đảng và nhà nước.

Ngược lại mối quan hệ lỏng lẻo, không khăng khít, vô cảm, thiếu trách nhiệm thì hơi thở của cuộc sống không đi vào được với Quốc hội, hệ quả chính sách sẽ không đi vào được đời sống xã hội, quyền lực nhân dân trao cho Quốc hội bị hạn chế.

Nguyên Phó Chủ tịch nước đánh giá, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, chất lượng được nâng lên, nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động ngày càng dân chủ, sát với yêu cầu của cử tri.

Trước yêu cầu đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới, Nguyên Phó Chủ tịch nước mong muốn, Quốc hội phải tiếp tục phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 70 năm qua, đổi mới phương thức hoạt động theo tinh thần Hiến pháp mới, bám sát thực tế cuộc sống của cử tri và nhân dân.

Đồng thời, nguyên Phó Chủ tịch nước mong muốn, hoạt động của Quốc hội tiếp tục đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; xem xét thấu đáo khi quyết định các vấn đề kiến nghị của cử tri và nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước.

Đại biểu Quốc hội phải gương mẫu, gắn bó mật thiết, gần gũi lắng nghe nhân dân, là cầu nối để giải quyết, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đến Quốc hội.

Tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng nâng cao tỷ lệ và chất lượng đại biểu hoạt động chuyên trách; tăng cường hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc;

Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, giám sát tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; có mục tiêu rõ ràng; hiệu quả thiết thực, chủ động đón đầu, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, trọng đại của đất nước.

Ngọc Quang (ghi)