Nghệ An: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ, công chức "ăn cắp" giờ công

15/02/2015 07:04 Xuân Hòa
(GDVN) - Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã giao cho các đơn vị, sở, ban, ngành trong toàn tỉnh thành lập đoàn kiểm tra giờ làm việc của cán bộ, công chức.

Sau khi Báo Giáo dục Việt Nam nêu lên tình trạng "cướp" giờ công khi hàng loạt phòng, ban của hai xã Thanh Giang và Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An nghỉ trước giờ làm việc trong bài viết: "Nghệ An: Nhiều trụ sở khang trang nhưng vắng hoe trong giờ làm việc”. 

Công văn chỉ đạo giám sát, thanh tra giờ làm việc hành chính của cán bộ, công chức của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sau khi Báo Giáo dục Việt Nam chỉ rõ nhiều đơn vị cán bộ, công chức "cướp" giờ công (ảnh Xuân Hòa)

Trước thực trạng trên ngày 21/01 trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Nguyễn Xuân Đường đã ký công văn số: 454-UBND-TH  giao Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh Nghệ An:

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm việc chấp hành nghiêm túc thời giờ làm việc trong các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Nhà nước và thông báo giờ làm việc theo mùa của UBND tỉnh.

- Giao Sở Nội vụ (trực tiếp là đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh) kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nói chung và thời giờ làm việc nói riêng, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Trụ sở xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An vắng hoe cán bộ trong giờ làm việc ngày 29/12/2014 (ảnh Xuân Hòa)

Sáng ngày 14/02, trao đổi về vấn đề trên ông Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: “Sau khi có chỉ đạo của chủ tịch tỉnh Sở Nội vụ đã thông báo và quán triệt cho các đơn vị, sở,ban, ngành; các ủy ban nhân dân huyện, thành, thị trong toàn tỉnh thực hiện đúng giờ làm việc theo đúng quy định hiện hành. 

Giao cho các đơn vị trên thành lập các đoàn giám, sát kiểm tra báo cáo lại cho Sở. Thời gian tới đoàn thanh tra của tỉnh sẽ tiến hành giám sát, kiểm tra để phát hiện, xử lý các đơn vị vi phạm. Cũng mong báo chí phản ánh các đơn vị vi phạm để chúng tôi có hình thức xử lý theo đúng quy định”.

Cũng trong sáng ngày 29/12/2014 trụ sở xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An cũng vắng bóng cán bộ khi đang trong giờ hành chính (ảnh Xuân Hòa)

Trong thời gian qua mặc dù đã có quy định cụ thể giờ làm việc mùa đông của cán bộ, công chức buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 và nghỉ trưa vào 12 giờ. Buổi chiều bắt đầu làm việc từ 13 giờ 30 đến 17 giờ; thời gian áp dụng giờ làm việc mùa đông bắt đầu từ ngày 16/10 đến 16/4. Mỗi công chức, viên chức và cán bộ nhà nước mỗi ngày làm việc 8 tiếng theo đúng quy định của luật công chức. Tuy nhiên, tại nhiều đơn vị cán bộ, công chức vẫn vi phạm làm thất thoát hàng trăm giờ làm việc công.

Xuân Hòa